Europese subsidies Europaproof

29 januari 2015

Europaproof besteden van Europese subsidies

Kenniscentrum Europa decentraal krijgt veel vragen van decentrale overheden over het aanvragen en besteden van Europese subsidies conform de Europese staatssteun- en aanbestedingsregelgeving. Met de nieuwe fondsenperiode 2014-2020 in zicht zijn deze vragen nog meer gaan leven. Om overheden beter bij deze vraagstukken te ondersteunen, biedt het kenniscentrum de service ‘Europaproof besteden van Europese subsidies’ aan.

Knelpunten…

Decentrale overheden lopen regelmatig tegen deze interne markt regels aan. De uitvoering ervan kan conflicteren met de subsidievereisten uit de fondsen of leiden tot knelpunten in de uitvoering van gesubsidieerde projecten. Ook hebben uitvoerders van projecten specifieke juridische vragen over de interpretatie en toepassing van de staatssteun- en aanbestedingsregels bij de aanvraag van Europese fondsen en de uitvoering van projecten die medegefinancierd worden met Europese subsidies. Een gebrek aan kennis kan leiden tot risico’s in de praktijk.

…maar ook kansen

Staatssteunregels en de Europese aanbestedingsrichtlijnen kunnen ook mogelijkheden bieden om te sturen op gewenste doelstellingen van Europees gefinancierde projecten of beleid. Bijvoorbeeld door sociale en innovatieve criteria bij Europese aanbestedingen toe te passen of gebruik te maken van alle vrijstellingen die de staatssteunregels bieden.

Nieuwe fondsenperiode

Met de nieuwe fondsenperiode 2014-2020 gaan deze vragen nog meer leven. In de nieuwe periode toetst de Europese Commissie projectvoorstellen nadrukkelijk aan doelen op het gebied van innovatie, bevordering MKB en duurzaamheid. Decentrale overheden kunnen in de projectvoorstellen anticiperen op deze doelstellingen, die vaak ook vanuit het staatssteun- en aanbestedingsrecht om een bepaalde aanpak en benadering vragen.

Meld waar het knelt in het Signaleringsloket!

Voorbeelden uit de praktijk illustreren praktijkgericht waar decentrale overheden in de uitvoering van Europees gesubsidieerde projecten zoal tegenaan lopen. Ook in de correcte uitvoering van interne marktregels. Deze praktijkvoorbeelden, alsmede voorbeelden van Bureau Buiten, die inbracht zijn tijdens een van onze expertmeetings, zijn in te zien via dit webdossier. Herkenbaar en nuttig? Ook uw praktijkvoorbeelden zijn welkom!

Daarnaast kunt u al uw juridische vragen over Europese subsidies in relatie tot staatssteun- en aanbestedingsregels ook stellen aan onze Helpdesk of uw kennis delen in onze Linkedin Group. In het Signaleringsloket van Europa decentraal worden daarnaast knelpunten in Europese regelgeving en beleid die in de decentrale uitvoeringspraktijk tot problemen leiden verzameld.

Blijf op de hoogte

Via onze website, nieuwsbrief de Europese Ster, Twitter (@EUdecentraal) en Linkedin houden wij u op de hoogte.

Meer informatie

Linkedin Group, Europaproof besteden van Europese subsidies
Europabewustzijn, Europa decentraal

Inhoudelijke vragen Europese fondsen

Een overzicht van de Europese fondsen waar decentrale overheden voor in aanmerking komen in de financieringsperiode 2014-2020 kunt u vinden in de subsidiewijzer van de VNG. Voor inhoudelijke informatie en vragen over de beschikbaarheid van Europese subsidies voor decentrale overheden kunt u terecht bij VNG Directie Europa via 070 3738020 en informatiecentrum@vng.nl.