Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Europese Unie stelt maatregelen voor om vrije en eerlijke verkiezingen te waarborgen

25 februari 2019Europees recht en beleid decentraal

De Europese Commissie heeft initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat de Europese verkiezingen op een vrije en eerlijke manier verlopen. Dit als gevolg van de toename van misbruik van persoonsgegevens, cyberaanvallen en desinformatie. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet positief is over dergelijke initiatieven, maar dat er een helder onderscheid moet blijven tussen nationale en Europese bevoegdheden.

Financiële sancties

Het pakket met voorstellen van de Europese Commissie bevat één wetgevingshandeling. Het betreft een verordening die de Autoriteit voor Europese politieke partijen en stichtingen de bevoegdheid geeft om financiële sancties op te leggen aan Europese politieke partijen wanneer die de uitslag van de verkiezingen opzettelijk proberen te beïnvloeden door inbreuk te maken op de gegevensbeschermingsregels. Over de wijziging van de Verordening Europese politieke partijen en stichtingen hebben de Commissie, het Parlement en de lidstaten in januari een akkoord bereikt.

Door lidstaten te treffen maatregelen

Verder bevat het pakket met voorstellen een aantal oproepen aan de lidstaten om zelf maatregelen te treffen. Het betreft een mededeling over het garanderen van vrije en eerlijke Europese verkiezingen, een aanbeveling over verkiezingsnetwerken, online transparantie, bescherming tegen cyberincidenten en desinformatiecampagnes en een richtsnoer over de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze voorstellen hebben een niet-wetgevend karakter.

Bevoegdheden

Minister Ollongren schrijft aan de Tweede Kamer dat de lidstaten gezamenlijk hebben gewerkt aan Raadsconclusies die ingaan op de samenwerking in EU- en internationaal verband ter bevordering van cybersecurity rondom verkiezingen. Hoewel het kabinet positief is over initiatieven op Europees niveau vindt zij het wel belangrijk dat er een helder onderscheid blijft tussen nationale en Europese competenties. De wijze waarop de verkiezingen georganiseerd worden is een aangelegenheid van de lidstaten.

De minister schrijft dat deze bevoegdheidsverdeling overeenkomstig het Nederlandse standpunt stevig verankerd is in de Raadsconclusies. De Raadsconclusies over vrije en eerlijke Europese verkiezingen zijn op 19 februari aangenomen door de lidstaten.

Door:

Erwin de Pagter en Pauline A’Campo, kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Kamerbrief over EU-voorstellen over vrije en eerlijke Europese verkiezingen, Kamerbrief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer informatie:

Europese verkiezingen: EU treft maatregelen tegen misbruik van persoonsgegevens in politieke campagnes, nieuwsbericht kenniscentrum Europa decentraal
Europese verkiezingen 2019, Europees Parlement
Actieplan tegen desinformatie, mededeling Europese Commissie
Concept-verordening bescherming persoonsgegevens, wetsvoorstel Europese Commissie
Richtsnoer voor de toepassing van de EU-gegevensbeschermingswetgeving, richtsnoer Europese Commissie
BNC-fiche pakket vrije en eerlijke Europese verkiezingen, BNC-fiche
Autoriteit voor Europese politieke partijen en stichtingen, website

X