Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Europese verkiezingen: EU treft maatregelen tegen misbruik van persoonsgegevens in politieke campagnes

28 januari 2019Informatiemaatschappij

In de aanloop naar de Europese verkiezingen komt de EU met nieuwe regels om misbruik van persoonsgegevens in politieke campagnes te voorkomen. Hierdoor wordt het mogelijk om financiële sancties op te leggen aan Europese politieke partijen en stichtingen die de Europese verkiezingen (opzettelijk) beïnvloeden via onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. Naar verwachting treden de regels vóór de Europese verkiezingen (23 mei 2019) in werking.

Gegevensbescherming en verkiezingen

In 2018 zijn verschillende debatten en hoorzittingen gehouden over Facebook en Cambridge Analytica, waarbij Cambridge Analytica is beschuldigd van het onrechtmatig gebruik van gegevens van Facebookgebruikers. Hierbij kwam aan het licht dat er misleidende en manipulatieve technieken worden ingezet om gericht personen te benaderen om zo opiniepeilingen bij verkiezingen te beïnvloeden. Om te voorkomen dat de Europese verkiezingen doelbewust en op een onrechtmatige wijze worden beïnvloed, heeft de Commissie voorgesteld om sancties op te leggen aan partijen die misbruik maken van persoonsgegevens in politieke campagnes.

Europese Autoriteit voor politieke partijen en stichtingen

De Europese Autoriteit voor politieke partijen en stichtingen zal de nieuwe bevoegdheid krijgen om financiële sancties op te leggen aan Europese politieke partijen die de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement opzettelijk beïnvloeden of trachten te beïnvloeden door een inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Europese Autoriteit zal geen sancties opleggen wegens inbreuk op de AVG als zodanig. Het strafbaar gestelde gedrag betreft het inbreuk maken op de gegevensbeschermingsregels om doelbewust de verkiezingen van het Europees Parlement te beïnvloeden.

Een nationale autoriteit (in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)) moet eerst vaststellen dat sprake is van een inbreuk op persoonsgegevens die verband houdt met politieke activiteiten van een politieke partij. De Europese Autoriteit start vervolgens een verificatieprocedure en kan daarbij advies vragen aan een daartoe ingesteld comité. Vervolgens is de Europese Autoriteit bevoegd om een sanctie op te leggen.

Sanctie

Naar verwachting wordt een boete opgelegd ter hoogte van circa 5% van de jaarlijkse begroting van de betreffende politieke partij of stichting. Daarnaast kan een Europese politieke partij in het jaar waarin de sanctie is opgelegd geen EU-financiering meer aanvragen.

EU-Verordening Europese politieke partijen

Om de nieuwe bevoegdheid van de Europese Autoriteit te regelen wordt de Europese verordening voor Europese partijen en politieke stichtingen (Verordening (EU). 1141/2014) gewijzigd. Deze verordening regelt de rechtspersoonlijkheid voor Europese politieke partijen en stichtingen. Het verkrijgen van deze juridische status is een voorwaarde voor politieke partijen voor het verkrijgen van EU-financiering, om bijvoorbeeld de campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement te bekostigen.

Door:

Pauline A’Campo, Europa decentraal

Bron:

EU plant nieuwe regels tegen misbruik van persoonsgegevens in Europese verkiezingen, nieuwsbericht Europese Unie

X