Europese werknemers makkelijker mobiel

21 oktober 2013Vrij verkeer

Op woensdag 9 oktober stemde het Europees Parlement in Straatsburg in met de richtlijn erkenning beroepskwalificaties die barrières voor mobiliteit van werknemers opheft. De richtlijn zorgt ervoor dat kwalificaties van werknemers makkelijker worden erkend in andere lidstaten.

De nieuwe regels zorgen voor modernisering van de richtlijn voor de erkenning van beroepskwalificaties. Hiermee wordt de mobiliteit van Europese werknemers vergemakkelijkt en gestimuleerd. Een van de belangrijkste wijzigingen die de richtlijn voorschrijft is de introductie van de European Professional Card, een elektronische kaart waarop de kwalificaties van werknemers staan. Deze kaart vergemakkelijkt en versnelt de erkenning van kwalificaties in andere Europese lidstaten.

Erkende beroepen

De richtlijn voorziet ook in een transparantere regelgeving op het gebied van erkende beroepen. Dit zijn beroepen waarvoor een kwalificatie nodig is, in de EU zijn dit er 800. De richtlijn wil dit aantal reduceren en vraagt de lidstaten om openheid van zaken over hun regelgeving over erkende beroepen. Onder andere de lidstaat Nederland heeft het aantal erkende beroepen al verlaagd.

Veiligheid consumenten en burgers

De richtlijn introduceert ook een waarschuwingsmechanisme dat de veiligheid van consumenten en burgers moet waarborgen. De gezondheid en veiligheid van werknemers wordt ook beschermd. Om ervoor te zorgen dat veroordeeld of disciplinair geschorst medisch personeel niet in een andere lidstaat aan het werk kan, wordt het waarschuwingsmechanisme opgesteld. Dit mechanisme houdt in dat alle lidstaten op de hoogte moeten worden gesteld van een veroordeling of disciplinaire schorsing van medisch personeel. Na de stemming van het Europees Parlement is het nu aan de Raad om akkoord te gaan.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Neth-ER, ‘Mobiliteit Europese werknemers makkelijker en veiliger’, 11-10-2013

Meer informatie:

Europees Parlement, ‘MEPs pave the way for greater professional mobility in the EU’, 9-10-2013
European Professional Card