Eurostat: Nederland blijft nog achter in doelen hernieuwbare energie

Uit onderzoek van Eurostat blijkt dat Nederland nog ver verwijderd is van het behalen van de Europese doelstellingen omtrent hernieuwbare energie. Alleen Frankrijk is nog verder verwijderd van deze doelen. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) is het achterblijven van Nederland onder andere te wijten aan het gebrek aan overheidssteun voor hernieuwbare energiebronnen.

Doelstellingen 2020

De EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie uit 2009 bevat bindende doelstellingen voor de EU-lidstaten. Deze doelstellingen geven precies aan welk aandeel van de verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen afkomstig dient te zijn. Het is de bedoeling dat Nederland in 2020 14% van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen haalt. Het gemiddelde verbruik in de EU moet in 2020 komen op 20%.

Huidige positie Nederland

Om de doelstellingen uit deze EU-Richtlijn te halen, moeten lidstaten nationale actieplannen opstellen. Nederland heeft het Energieakkoord opgesteld met verschillende maatregelen om deze doelen te realiseren. Op 22 maart 2016 stemde de Tweede Kamer in met de Wet tijdige realisatie Energieakkoord. Deze wet gaat specifiek in op de bouw van nieuwe windparken.

Echter, het onderzoek van het CBS laat zien dat Nederland nog een grote slag moet maken, voordat zij de doelstellingen behaalt. Momenteel heeft zij nog maar 5,5% van de doelstelling van 14% gerealiseerd. Daardoor staat Nederland op één na laatste van de ranglijst van Europese landen. Ook eerdere jaren liep Nederland al achter met het halen van de doelstellingen wat betreft hernieuwbare energie.

Redenen achterstand

Hoe kan het dat Nederland zo ver verwijderd is van haar doelstelling terwijl een derde van de EU-lidstaten de afgesproken doelstelling al behaald heeft? Het CBS geeft aan dat er in Nederland in vergelijking met andere landen minder overheidssteun beschikbaar was voor hernieuwbare energiebronnen. Bovendien worden bepaalde hernieuwbare energiebronnen, zoals biomassa en waterkracht, relatief weinig gebruikt in Nederland.

Decentrale overheden

De doelstelling van 14% in 2020 geldt voor Nederland als geheel. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen bijdragen aan het halen van deze doelstelling door te investeren in hernieuwbare energiebronnen. Bijvoorbeeld door het duurzaam inkopen van grondstoffen. Hoewel de bindende doelstellingen niet rechtstreeks aan decentrale overheden zijn opgelegd, krijgen zij via de klimaatakkoorden met het Rijk wel taken om de doelen te realiseren.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht ‘Nederland voorlaatste op ranglijst EU hernieuwbare energie,’ CBS

Meer informatie:

Hernieuwbare energie, Europa decentraal
Artikel ‘Nederland ver van 2020 doel duurzame energie,’ Europa decentraal
Artikel ‘Doelstellingen Energieakkoord worden niet behaald,’ Europa decentraal
Artikel ‘Weak biomass support hits Dutch renewable energy targets,’ ENDS Europe
Nieuwsbericht ‘Eerste Kamer stemt in met wet die realisatie Energieakkoord mogelijk maakt,‘ Rijksoverheid