EUrrest april 2013

Dit arrest gaat over de uitleg van de staatssteunregels ten aanzien van het financieren van DAEB. Het Gerecht heeft een goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie voor het financieren van openbare ziekenhuizen in Brussel vernietigd. De Commissie had nader onderzoek moeten doen naar het overcompenseren van de ziekenhuizen voor hun DAEB taak.

Daarnaast heeft het Gerecht geoordeeld dat bij een toetsing aan staatssteunregels niet gekeken hoeft te worden naar de economische efficiëntie van de onderneming die de DAEB verricht. Er moet gekeken worden naar de vraag of de onderneming geen overcompensatie krijgt.

Rubriek EUrrest

In de rubriek EUrrest signaleert Europa decentraal actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie die relevant zijn decentrale overheden. Elke maand geeft het EUrrest in heldere taal een overzicht van een recent Europeesrechtelijk arrest of besluit dat invloed heeft op de decentrale praktijk.

EUrrest van deze maand

Het EUrrest van deze maand is het arrest Coördinatie van Brusselse instellingen voor welzijnswerk en gezondheidszorg tegen de Europese Commissie, Gerecht EU, 7 november 2012, zaak T-137/10

Door:

Maarten Aalbers, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

Het EUrrest van maart 2013