EURREST februari 2013: Bescherming persoonsgegevens bij landbouwsteun

15 februari 2013Informatiemaatschappij

Kunnen privacyrechten van subsidieaanvragers zich verzetten tegen openbaarmaking van subsidieverstrekkingen door (decentrale) overheden? Het Europese Hof van Justitie heeft hierover eind 2010 uitspraak gedaan. Wanneer overheden persoonsgegevens betreffende landbouwsteun bekendmaken, moet dit overeenstemmen met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Lees meer over deze zaak en de betekenis ervan voor decentrale overheden in het EURREST van februari.

Rubriek EURREST

In de rubriek EURREST signaleert Europa decentraal actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie die relevant zijn decentrale overheden. Elke maand geeft het EURREST in heldere taal een overzicht van een recent Europeesrechtelijk arrest of besluit dat invloed heeft op de decentrale praktijk.

EURREST van deze maand

Het EURREST van deze maand vormen de gevoegde zaken C-92/09 (Volker und Markus Schecke GbR), C-93/09 (Hartmut Eifert), Schecke und Eifert/Land Hessen, arrest van het Hof van Justitie EU, 9 november 2010.

Door:

Lisette Martens, Europa decentraal

Meer informatie:

EUrrest februari 2013: Bescherming van persoonsgegevens bij landbouwsteun, Europa decentraal
EUrrest, Europa decentraal