Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

EURREST maart 2013

28 februari 2013Duurzaamheid, Staatssteun

Op 20 november 2012 heeft de Europese Commissie Nederlandse steun aan een nieuw te bouwen windpark op zee goedgekeurd. Zowel door de Rijksoverheid als door decentrale overheden worden veel initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie genomen. Het besluit van de Commissie laat zien onder welke voorwaarden subsidie voor hernieuwbare energie mogelijk is.

Rubriek EURREST

In de rubriek EURREST signaleert Europa decentraal actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie die relevant zijn decentrale overheden. Elke maand geeft het EURREST in heldere taal een overzicht van een recent Europeesrechtelijk arrest of besluit dat invloed heeft op de decentrale praktijk.

EURREST van deze maand

Het EURREST van deze maand vormt de beschikking C(2012)8241, inzake steunmaatregel SA.34742 (2012/N), Nederland Q10 Offshore Wind BV. De Commissie deed hierover uitspraak op 20 november 2012.

Door:

Roel van Dijk, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

Het EURREST van maart 2013

X