EUrrest mei 2013

25 april 2013

Dit EUrrest gaat over de zaak ASL. Hierin stond de vraag centraal of bij een overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en een universiteit gebruik gemaakt kan worden van een uitzondering op de aanbestedingsplicht, in het kader van publiek-publieke samenwerking.

Volgens het Hof kan er geen gebruik gemaakt worden van de uitzonderingsmogelijkheid ‘horizontale samenwerking’ wanneer een overeenkomst is gesloten tussen openbare lichamen en deze overeenkomst niet ertoe strekt:

– De uitvoering te verzekeren van een taak van algemeen belang die op deze lichamen gezamenlijk rust;
– De overeenkomst niet uitsluitend wordt beheerst door overwegingen en eisen die verband houden met het nastreven van doelstellingen van algemeen belang, of;
– De overeenkomst een particuliere dienstverrichter kan bevoordelen tegenover zijn concurrenten.

Rubriek EUrrest

In de rubriek EUrrest signaleert Europa decentraal actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie die relevant zijn decentrale overheden. Elke maand geeft het EUrrest in heldere taal een overzicht van een recent Europeesrechtelijk arrest of besluit dat invloed heeft op de decentrale praktijk.

EUrrest van deze maand

Het EUrrest van deze maand is het arrest Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Hof van Justitie EU, 19 december 2012, zaak C-159/11

Door:

Karin van den Brand, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

Het EUrrest van mei 2013