EUrrest oktober 2013

7 oktober 2013Aanbesteden

Decentrale overheden moeten bij samenwerkingsconstructies gewoon aanbesteden wanneer niet aan de strikte voorwaarden van een van de uitzonderingsmogelijkheden in het kader van publiek-publieke samenwerking wordt voldaan. Dit wordt door het Europese Hof bevestigt in de zaak Piepenbrock.

In deze zaak stond de vraag centraal of een overeenkomst waarbij de ene aanbestedende dienst de andere aanbestedende dienst de taak toevertrouwt om bepaalde schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren als overheidsopdracht voor diensten moet worden beschouwd.

Rubriek EUrrest

In de rubriek EUrrest signaleert Europa decentraal actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie die relevant zijn decentrale overheden. Elke maand geeft het EUrrest in heldere taal een overzicht van een recent Europeesrechtelijk arrest of besluit dat invloed heeft op de decentrale praktijk.

EUrrest van deze maand

Het EUrrest van deze maand gaat over een arrest van het Hof van Justitie EU in Zaak C-386/11, Piepenbrock tegen Kreis Düren.

Door:

Karin van den Brand, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

Het EUrrest van oktober 2013