EUrrest september 2013

Compensatie aan bouwbedrijven die verplicht zijn sociale woningbouw te realiseren is geen verboden staatssteun zolang de verrichte activiteiten onder diensten van algemeen economisch belang (DAEB) vallen. Dit is een van de conclusies die getrokken kan worden uit de gevoegde zaken C-197/11 en C-203/11 – Eric Libert e.a. tegen Vlaamse Regering.

Een andere relevante conclusie voor decentrale overheden is dat het dwingend voorschrijven tot realisatie van sociale woningen in strijd is met het vrij verkeer van kapitaal. Wanneer er echter sprake is van een dwingende reden van algemeen belang, dan wordt deze sociale last gerechtvaardigd.

Rubriek EUrrest

In de rubriek EUrrest signaleert Europa decentraal actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie die relevant zijn decentrale overheden. Elke maand geeft het EUrrest in heldere taal een overzicht van een recent Europeesrechtelijk arrest of besluit dat invloed heeft op de decentrale praktijk.

EUrrest van deze maand

Het EUrrest van deze maand gaat over een arrest van het Hof van Justitie EU in de gevoegde zaken C-197/11 en C-203/11, Libert e.a. van 8 mei 2013.

Door:

Lisette Martens, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

Het EUrrest van september 2013