×

EUrrest

...
EU Rechtspraak - 17 oktober 2022

Is een nationale voetbalbond een ‘publiekrechtelijke instelling’?

Het Hof heeft geoordeeld dat een een nationale sportbond, zoals de Italiaanse voetbalbond FICG, aan de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten kan worden onderworpen wanneer hij activiteiten van algemeen belang verricht die niet van industriële of commerciële aard zijn. Daarnaast moet een dergelijke bond met rechtspersoonlijkheid onder de controle staan van een overheidsinstantie.

...
EU Rechtspraak - 6 juli 2020

Horizontale samenwerking als uitzondering op de aanbestedingsplicht

Decentrale relevantie De Aanbestedingswet 2012, waarin de bepalingen van Richtlijn 2014/24 zijn geïmplementeerd, biedt een uitzonderingsmogelijkheid op de aanbestedingsplicht als het gaat om horizontale samenwerking. Dit arrest verschaft decentrale overheden […]

...
EU Rechtspraak - 22 februari 2016

Subsidie terugbetalen bij schendingen van nationale aanbestedingsregels?

1. Introductie In de twee gevoegde Roemeense zaken heeft de Advocaat-Generaal (AG) geconcludeerd dat een subsidie dient te worden terugbetaald bij schendingen van nationale aanbestedingsregels. Aanbestedende diensten handelen in dat […]

...
EU Rechtspraak - 16 november 2015

Omvat het begrip ‘ondernemer’ ook overheidsdiensten?

1. Introductie Aanbestedende diensten moeten ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze behandelen en transparantie betrachten in hun handelen. Maar hoe moet het begrip ‘ondernemer’ in dat kader geïnterpreteerd worden? Het […]

...
EU Rechtspraak - 1 september 2014

Wanneer is er sprake van inbesteden?

1. Introductie Een onderdeel van een overheidsdienst mag zonder aanbesteding geen opdracht gunnen aan een ander onderdeel van deze dienst waarover het geen toezicht oefent. Dit volgt uit een recente Duitse […]