Is een nationale voetbalbond een ‘publiekrechtelijke instelling’?

Het Hof heeft geoordeeld dat een een nationale sportbond, zoals de Italiaanse voetbalbond FICG, aan de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten kan worden onderworpen wanneer hij activiteiten van algemeen belang verricht die niet van industriële of commerciële aard zijn. Daarnaast moet een dergelijke bond met rechtspersoonlijkheid onder de controle staan van een overheidsinstantie.