Evaluatie Richtlijn Stedelijk Afvalwater

8 oktober 2018Milieubeleid

De Europese Commissie is een traject gestart waarbij de Richtlijn stedelijk afvalwater wordt geëvalueerd en in de toekomst mogelijk wordt herzien. Stakeholders, dus ook decentrale overheden als waterschappen, gemeenten en provincies, kunnen tot 19 oktober input geven aan de Commissie  via een online consultatie. De uitkomsten van deze consultatie worden door de Commissie ook meegenomen in de momenteel lopende evaluatie van de Kaderrichtlijn Water en dochterrichtlijnen, zoals de Grondwaterrichtlijn en Prioritaire Stoffenrichtlijn. Aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, en waterschappen voor de zuiveringsvereisten, zijn deze richtlijn en consultatie voor beide soort partijen van belang.

De Richtlijn Stedelijk Afvalwater is in Nederland een belangrijke drijfveer geweest voor de investeringen in en optimalisering van rioolwaterzuiveringsinstallaties van waterschappen. Dit met een verbetering  van de kwaliteit van het oppervlaktewater als gevolg. Nederland loopt, samen met Duitsland en Oostenrijk, voorop in de implementatie en het behalen van de zuiveringsvereisten van de richtlijn. In Zuid- en Oost-Europa loopt de implementatie echter nog sterk achter. Vooral het gebrek aan investeringsmogelijkheden ligt hieraan ten grondslag.

In de evaluatie kijkt de Commissie vooral naar de problemen bij de implementatie en de oorzaken van non-compliance. Daarnaast onderzoekt zij mogelijkheden om de reikwijdte van de richtlijn uit te breiden en bijvoorbeeld de praktijk van overstorten en de emissies van microverontreiniging in de richtlijn op te nemen. Onlangs presenteerde de Europese Commissie in een zogenaamde Roadmap haar speerpunten voor de evaluatie van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater.

Door:

Dieter Staat, Bureau Brussel, Unie van Waterschappen

meer informatie:

Water, Europa decentraal
Stedelijk afvalwater, Europa decentraal