Nieuws

Publicatie: 27 juli 2021

Door:


Iedereen moet makkelijk gebruik kunnen maken van websites en apps van de overheid, ook mensen met een beperking. Daarom is de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn in het leven geroepen. Alle websites van overheidsinstanties moeten hier sinds september 2020 aan voldoen. Ook alle mobiele applicaties van de overheid moeten sinds juni 2021 conform de richtlijn werken. De Europese Commissie is nu een raadpleging gestart om de richtlijn te evalueren. Dit geeft decentrale overheden de mogelijkheid om hun ervaringen met de richtlijn te delen.

Digitale toegankelijkheid

De Toegankelijkheidsrichtlijn legt verplichtingen op aan alle lokale en nationale overheden, aanbestedingsplichtige organisaties en samenwerkingsverbanden tussen die organisaties. In Nederland zijn de regels vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De richtlijn verplicht de betreffende overheidsinstanties ertoe om de noodzakelijke maatregelen te nemen om hun websites en mobiele applicaties voor gebruikers toegankelijker te maken door ze ‘waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust’ te maken. Dit betekent dat overheidsinstanties hun websites en applicaties zo moeten inrichten dat deze voor gebruikers zo toegankelijk mogelijk zijn, met name voor mensen met een beperking. Denk hierbij aan het aanpassen van de lettergrootte, het gebruik van een groot contrast of het omschrijven van visuele componenten.

Het is voor veel overheden een tamelijk ingrijpende operatie om alle websites en mobiele applicaties op de juiste manier digitaal toegankelijk te maken. De richtlijn bezorgt de doelgroep veel complexe verplichtingen. Als het voor overheidsinstanties erg moeilijk of zelfs helemaal niet mogelijk is om hieraan te voldoen, is er nu gelegenheid om dat door middel van de raadpleging kenbaar maken.

Raadpleging toegankelijkheidsrichtlijn

De Commissie moet medio 2022 een evaluatie van de Toegankelijkheidsrichtlijn aan het Europees Parlement sturen. De raadpleging vindt plaats in het kader van die evaluatie. Het doel daarvan is om standpunten te verzamelen van alle belanghebbenden, waaronder ook de decentrale overheden vallen. De input wordt mogelijk meegenomen voor toekomstige beleidsinitiatieven op het gebied van (web)toegankelijkheid. Deze raadpleging is een mogelijkheid voor decentrale overheden om aan te geven waar zij tegenaan lopen bij de toepassing van de richtlijn, wat er goed en minder goed werkt in de praktijk en om zinvolle verdergaande ideeën voor te stellen.

Belanghebbenden kunnen meedoen aan de raadpleging door een online vragenlijst in te vullen. De raadpleging staat nog open tot 25 oktober 2021.

Bron

Consultatie voor de evaluatie van de Toegankelijkheidsrichtlijn, Europese Commissie

Meer informatie over toegankelijkheid

Toegankelijkheid, Kenniscentrum Europa Decentraal

Hoe zorgen we ervoor dat onze overheidswebsite en intranetomgeving voldoen aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijn?, Kenniscentrum Europa Decentraal

Handreiking digitale toegankelijkheid, Logius

VNG Aanjaagteam digitale toegankelijkheid, VNG Realisatie