Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Even voorstellen: Kennisbank openbaar bestuur

23 november 2015Overige onderwerpen

Bent u opzoek naar verdiepende informatie over bestuurlijke onderwerpen, waaronder GROS en decentralisaties in de zorg? Dan kunt terecht bij de Kennisbank van het Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties (DGBK). De Kennisbank is een vindplaats van de kennis, informatie en data op het gebied van openbaar bestuur die het ministerie van BZK verzamelt en gebruikt.

Kennisbank van het DGBK

Het DGBK ontwikkelt rijksbeleid gericht op goed openbaar bestuur, waaronder Nederlandse wet- en regelgeving en subsidies vallen. Europese onderwerpen worden geïmplementeerd in dit rijksbeleid. De Kennisbank richt zich op de uitwisseling van kennis binnen en buiten het ministerie. Doelgroepen zijn onder andere decentrale overheden, Brussel, de burger en de media.

Europese thema’s

Decentrale overheden, kunnen op www.kennisopenbaarbestuur.nl informatie inwinnen over alle aspecten van het openbaar bestuur in Nederland. Ook Europese thema’s komen aan bod, zoals de eerdergenoemde onderwerpen GROS (grensoverschrijdende samenwerking) en decentralisaties. Maar, ook informatie over de EU en decentrale overheden kunt u vinden bij de kennisbank. Kennisontwikkeling en –overdracht is dan ook een belangrijk instrument voor de DGBK.

Informatie over overheden

Op de website vindt u onderzoeksrapporten, themapagina’s, infographics en kaarten. De kennisbank bevat een grote hoeveelheid data, van gegevens over inkomsten van gemeenten tot cijfers over het personeelsbestand van overheidsorganisaties. Alle gegevens kunnen direct op de website in worden gezien en kunnen in het kader van open data gemakkelijk worden geëxporteerd.

Door:

Tom Cordeweners, DGBK en Lycke van Leusden, Europa decentraal

Meer informatie

Website DGBK
Grensoverschrijdende samenwerking, DGBK
EU en decentrale overheden, DGBK
Decentralisaties in het sociaal domein, DGBK

X