ITEM Jaarconferentie 2021

Het Expertisecentrum Institute for Transnational and Euregional Crossborder Cooperation and Mobility (ITEM) wil meer inzicht geven in Europese en nationale wets-en beleidsinitiatieven. Daarom wordt op 19 november de jaarlijkse ITEM...