Klimaat- en energiedialoog over het emissiehandelssysteem

Online webinar

Het Comité van de Regio's organiseert een klimaat- en energiedialoog over de herziening van het beprijzen van CO2-uitstoot in het emissiehandelssysteem van de EU (ETS). De Europese Commissie heeft hiertoe een voorstel ingediend waarin ze het belang onderstreept van de actieve bijdrage van alle sectoren om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Decentrale overheden kunnen tijdens de bijeenkomst hun stem laten horen over de voorgestelde herziening.