Hele dag

EU Green Week

Hybride Evenement

De EU Green Week is de gelegenheid om Europees milieubeleid te bespreken met beleidsmakers, milieu-experts en belanghebbenden van binnen en buiten Europa. Dit jaar gaat het om de European Green...

Meet Ups van Programma EDI Stelsel NL

The Hague Tech

Op maandag 30 en dinsdag 31 mei organiseert het Programma EDI Stelsel NL twee bijeenkomsten. Tijdens deze Meet Ups zullen gesprekken gevoerd worden over Europese digitale identiteit (EDI). EDI is...

Waterpoort: Kaderrichtlijn Water – hoe staan we ervoor?

Nieuwspoort

De waterkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Maar intensief grondgebruik en klimaatverandering zetten water, natuur, bodem zwaar onder druk. Is dit een houdbare situatie? Lukt het Nederland...