Steden ‘Fit for the Future’

Online Evenement

Op 18 november 2021 vindt het online congres STRENGTHENING URBAN POLICY IN THE EU plaats. Dit congres is de afsluiting van 7 webinars over de implementatie van het New Leipzig...

ITEM Jaarconferentie 2021

Het Expertisecentrum Institute for Transnational and Euregional Crossborder Cooperation and Mobility (ITEM) wil meer inzicht geven in Europese en nationale wets-en beleidsinitiatieven. Daarom wordt op 19 november de jaarlijkse ITEM...

EU Open Data Days

Online Evenement

“Data gaat een sleutelrol spelen in onze toekomst.” Met die insteek organiseert het Publicatiebureau van de Europese Unie (EU) de EU Open Data Days op 23 tot en met 25...

Informatiesessie Single Digital Gateway voor gemeenten

Op 29 november organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een informatiesessie over de Single Digital Gateway. De verplichtingen uit de Single Digital Gateway Verordening  gaan voor decentrale overheden in op...

Klimaat- en energiedialoog over het emissiehandelssysteem

Online webinar

Het Comité van de Regio's organiseert een klimaat- en energiedialoog over de herziening van het beprijzen van CO2-uitstoot in het emissiehandelssysteem van de EU (ETS). De Europese Commissie heeft hiertoe een voorstel ingediend waarin ze het belang onderstreept van de actieve bijdrage van alle sectoren om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Decentrale overheden kunnen tijdens de bijeenkomst hun stem laten horen over de voorgestelde herziening.

EU Agricultural Outlook Conferentie

Online Evenement

De conferentie 'Agricultural Outlook' heeft als thema: 'Fit for 2030: veerkrachtige agri-food systemen en plattelandsgebieden in de EU'. De online conferentie zal gaan over de bijdrage van de landbouw aan...

Openingsbijeenkomst Zero Pollution Stakeholder Platform

Online Evenement

Het Comité van de Regio’s organiseert met de Europese Commissie de openingsbijeenkomst van het Zero Pollution Stakeholder Platform op 16 december 2021 om 10:00. Dit platform wordt ook door deze...

Gratis

Week van de Digitale Ethiek

Van 24 tot en met 28 januari organiseert de gemeente Den Haag de Week van de Digitale Ethiek. Dit is erop gericht om uw persoonlijke gegevens op het internet beter...