Home Events Europees Migratie Forum

Europees Migratie Forum

Op 2 en 3 juni 2020 vindt het zesde Europees Migratie Forum plaats in Brussel. Het Migratie Forum biedt jaarlijks aan lokale en regionale overheden een platform voor dialoog over kwesties in verband met migratie, asiel en integratie van niet EU-migranten.

Dit jaar zal het forum zich richten op de link tussen het integratiebeleid en het sociale beleid van overheden, zoals sociale cohesie, cultuur, onderwijs en sport. Een van de onderwerpen die centraal staat is integratieondersteuning op maat. Verder wordt er aandacht besteed aan hoe integratie in de samenleving gemaximaliseerd kan worden, hoe er effectief met burgers gecommuniceerd kan worden over migratiekwesties en hoe interactie tussen migranten en medeburgers gefaciliteerd kan worden. Daarnaast wordt er informatie over succesvolle projecten uitgewisseld. Het evenement bestaat uit workshops, discussiegroepen en debatten.

Het Forum wordt georganiseerd door de Europese Commissie samen met het Europees Economisch en Sociaal comité.

Aanmelden kan tot 6 maart 2020.

Datum

02 06 2020 - 03 06 2020

Labels

Event van externe partij

Reacties zijn gesloten.