Home Events Landelijke inkoopdag

Landelijke inkoopdag

Organisatie: Regionale Samenwerking Inkoop (RSI)-West
Thema: Inkoop in CLIMATE-control – Hoe kan inkoop bijdragen aan het realiseren van klimaat- en energiedoelstellingen?
Dagvoorzitter: Johan Arends van Regionale Samenwerking Inkoop (RSI)-West

Deze dag is bedoeld voor medewerkers van de waterschappen die zich in hun dagelijkse werk bezighouden met inkoop & aanbesteden en in het bijzonder voor inkoopadviseurs en –ondersteuners, aanbestedingsjuristen, contractmanagers en contractbeheerders.

Aanmelden voor dit evenement kan onderaan op deze pagina.

Programma

9:00 – 9:45   Inloop met koffie en thee

9.45 – 10:00  Welkom
Door Wies Vonck (secretaris-directeur waterschap Scheldestromen) en Joost de Ruig (secretaris-directeur van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

10:10 -10:30   Paneldiscussie onder leiding van Anjo Travaille (Bovenkamers)
Het panel wordt vertegenwoordigd door Wies Vonck, Joost de Ruig en Gijs Verberne (Van Doorne).

10:30 – 11:15   Presentatie door Gijs Verberne
Gijs Verberne is sinds 1997 werkzaam bij (rechtsvoorgangers van) advocatenkantoorVan Doorne. Hij is gespecialiseerd in het (Europees en nationaal) aanbestedingsrecht, WTO-recht, publiek-private samenwerking, projectontwikkeling en bouwrecht, zakenrecht, privatisering/ verzelfstandiging van overheidstaken/-diensten, alsmede openbaar vervoerrecht. Hij wordt vaak betrokken bij grote publiek-private en publiek-publieke samenwerkingsconstructies ter begeleiding van complexe aanbestedingen. Gijs Verberne procedeert veelvuldig over aanbestedingsrechtelijke geschillen.

11:15 – 12:00   Presentatie door Anjo Travaille
Anjo Travaille is opgeleid als milieukundig ingenieur en cognitief psycholoog. Hij heeft 15 jaar ervaring als consultant, procesmanager en lijnmanager bij internationale adviesbureaus. Anjo is deskundig op het gebied van strategische keuzes in waterbeheer, gebiedsontwikkeling en milieu. Vanuit zijn eigen bureau Bovenkamers adviseert hij sinds 2010 overheden en bedrijven over duurzame gedragsbeïnvloeding, bijvoorbeeld bij energiebesparing.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00 Workshop ronde 1 (zie hieronder)

14:00 – 14:15 Wisselpauze

14:15 – 15:15 Workshop ronde 2 (zie hieronder)

15:15 – 15:20  Korte pauze

15:20 – 15:30  Plenaire afsluiting

15:30 – 16:30  Borrel

Workshops

Iedereen kiest 2 workshops.

Workshop 1: Duurzame impact door samenwerken: aanbesteding inwinning beeldmateriaal
In de afgelopen 10 jaar is er een samenwerking ontstaan tussen verschillende landelijke, regionale en lokale partijen voor het inwinnen van luchtfoto’s. Deze samenwerking heeft als resultaat dat we allemaal naar hetzelfde plaatje kijken. Bovendien is de beschikbaarheid van luchtfoto’s hoog, en hoeven we niet meer alles dubbel in te winnen. In deze presentatie gaan we in op de aanloop, actuele status en de doorontwikkeling van deze aanbesteding. We lichten aspecten als kostenefficiënte inwinning, uitvoering van wettelijke taken en duurzame inwinning toe.

Workshop 2: Ontwikkelingen rondom de CO2-prestatieladder gerelateerd aan realisatie van klimaat- en energiedoelstellingen 
Inmiddels zijn meer dan 3.000 organisaties gecertificeerd en maken ruim 150 aanbestedende diensten gebruik van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder helpt organisaties bij het monitoren en verduurzamen van de CO2-uitstoot, het realiseren van intern draagvlak en maatschappelijk opdrachtgeverschap, en het bepalen van een MVI plan van aanpak. Dus ook die van de waterschappen. SKAO legt als eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder uit hoe de CO2-Prestatieladder hieraan bijdraagt en wat de laatste ontwikkelingen zijn.

Workshop 3: Nieuwe technologie inkopen, hoe doe je dat?
Hoe koop je iets in dat nog nooit gebouwd is, een innovatieve technologie dus? Wat voor soort contract sluit je dan af en wat betekent dat voor de risicoverdeling? Bij hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is daarmee bij het project Themista veel ervaring opgedaan. De metafoor die daar is toegepast is die van het koffieapparaat. Themista is een innovatieve techniek van slibbehandeling waarbij meer biogas vrijkomt. De bouwsom van Themista is 6 miljoen euro. Kun je een dergelijke investering net zo benaderen als het aankopen van een koffiezetapparaat? Wouter den Hengst, projectleider bij het hoogheemraadschap deelt zijn ervaringen.

Workshop 4: Businessgedreven inkoop
In de praktijk blijkt dat elke organisatie plannen heeft, maar dat het daadwerkelijk implementeren van plannen vaak niet slaagt. Dit kan veroorzaakt worden door (te) weinig draagvlak, teveel doelstellingen en/of onvoldoende focus. De waterschappen staan aan de start om hun energie- en klimaatdoelstellingen te realiseren. Hoe kan inkoop een bijdrage leveren aan het realiseren van de energie- en klimaatdoelstellingen? Met business gedreven inkoop ligt de focus niet op het vinden van de leverancier die beste prijs/prestatieverhouding aanbiedt, maar de leverancier die de beste oplossing heeft voor de doelstellingen van de organisatie.

Workshop 5: Superkritisch vergassen
Uit NRC van 24 april 2019: “In Alkmaar begint de gasrevolutie. Energietransitie ‘Superkritische watervergassing’ moet Nederland op grote schaal groen aardgas uit afval bieden. Veelbelovend, vinden Gasunie en pensioenbelegger PGGM. Ze steken geld in de technologie.” Waarom werken waterschappen mee aan deze innovatie?

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het formulier die u onderaan op deze pagina van het evenement vindt.

Datum

26 09 2019

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Hoogheemraadschap van Rijnland
Archimedesweg 1

Reacties zijn gesloten.