Home Events Seminar Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gesneuveld: hoe nu verder?

Seminar Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gesneuveld: hoe nu verder?

De gevolgen zijn groot nu de Raad van State een streep heeft gezet door het Programma Aanpak Stikstof. Hoe nu verder?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zette op 29 mei 2019 een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In deze uitspraak betrok de Afdeling de antwoorden van het Hof van Justitie op prejudiciële vragen. Hieruit blijkt waar het PAS in strijd is met de Europese regelgeving.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor bestemmingsplannen en vergunningen, waarin gebruik is gemaakt van het PAS. Inmiddels vernietigde de Afdeling al meerdere bestemmingsplannen en vergunningen die gebruik maakten van het PAS. De vraag is hoe nu moet worden omgegaan met activiteiten die leiden tot stikstofemissies. Kan voor dergelijke activiteiten nog toestemming worden verkregen? De vraag is van groot belang voor zowel overheden als ontwikkelende marktpartijen.

Op 26 september 2019 organiseren Dirkzwager en SAB het seminar ‘Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gesneuveld: hoe nu verder?’, waarin vooral wordt ingegaan op de gevolgen van de uitspraken van de Afdeling voor projecten die stikstof uitstoten. Er wordt tevens uitgebreid stilgestaan bij mogelijke oplossingsrichtingen. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Programma

13:30 uur   Ontvangst
14:00 uur   Presentaties
15:00 uur   Pauze
16:30 uur   Borrel

Mocht u vooraf meer willen weten over dit seminar, neem dan contact op met een van sprekers.
Deelname aan het seminar is kosteloos.
De Nederlandse Orde van Advocaten kent voor dit seminar twee permanente opleidingspunten toe.

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Sprekers

Jasper Molenaar – Advocaat – Partner

Jasper adviseert onder meer aan ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en aanpalende publiek- en privaatrechtelijke vraagstukken zoals publiek private samenwerkingen en overheidsaansprakelijkheidsrecht.
Lees meer over Jasper Molenaar

Bart de Haan – Advocaat – Senior

Bart de Haan is in 2005 beëdigd als advocaat en is sinds 1 oktober 2017 werkzaam bij Dirkzwager op de sectie Overheid en Vastgoed. Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht, meer in het bijzonder het omgevingsrecht.
Lees meer over Bart de Haan

Eric Verkaik – Ecoloog

Eric is een ervaren ecoloog en projectleider. Hij houdt zich binnen SAB vooral bezig met natuurwaarden die beschermd worden via de Wet natuurbescherming. Eric denkt actief mee met de ontwerpers van SAB, zodat nieuwe ontwikkelingen en natuurwaarden elkaar zoveel mogelijk kunnen versterken.
Lees meer over Eric Verkaik

Aanmelden

U kunt zich via deze pagina aanmelden. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging.

Datum

26 09 2019

Tijd

14:00 - 16:30

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1

Reacties zijn gesloten.