Home Events Studiemiddag De Algemene Groepsvrijstellingsverordening in het staatssteunrecht

Studiemiddag De Algemene Groepsvrijstellingsverordening in het staatssteunrecht

Deze middag is interessant voor overheden en ondernemers die betrokken zijn bij projecten in de gebouwde omgeving, zoals ‘van het gas los’-maken van gebouwen, de bouw van een sportaccommodatie of de aanleg van breedband.

Onder het motto ‘to be big on big things and small on small things’ breidt de Europese Commissie het toepassingsgebied van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) steeds verder uit. Op deze manier houdt de Commissie haar handen vrij voor de echt grote staatssteunzaken.

Met gebruikmaking van deze vrijstellingen hoeven het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en andere steunverleners niet langer de overheidsfinanciering voorafgaand aan de steunverlening goed te laten keuren door de Europese Commissie. Slechts een beknopte kennisgeving is voldoende, waarbij de Commissie steekproefsgewijs achteraf controles uitvoert. Dit systeem met de AGVV heeft veel voordelen (snelheid, administratieve lasten), maar de toepassing van de AGVV is niet makkelijk, omdat het een ingewikkelde set aan regels is. Door de afwezigheid van een goedkeurend besluit ligt het risico van een onjuiste toepassing van de AGVV bij de steunverleners en begunstigden (rechtsonzekerheid).

Tijdens de bijeenkomst zullen, naast algemene bepalingen uit de AGVV, de specifieke (van goedkeuring/melding) vrijgestelde categorieën staatssteun die voor de bouw relevant zijn aan de orde komen, zoals:
• steun voor milieubescherming en hernieuwbare energie (denk hierbij aan lokale warmtenetten);
• steun voor breedbandinfrastructuur;
• steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed;
• steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur;
• steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen.

Daarbij zal aandacht zijn voor zowel de juridische als de financieel-economische aspecten van toepassing van de AGVV.

Datum

12 03 2020
Expired!

Tijd

13:00 - 17:00

Kosten

€395

More Info

Read More

Labels

Event van externe partij

Locatie

Beatrixgebouw
Jaarbeursplein 6, Utrecht

Organisator

Instituut voor Bouwrecht
Email
info@ibr.nl
Website
https://www.ibr.nl/contact/
REGISTREREN

Reacties zijn gesloten.