Extra steunmaatregelen voor Europese boeren

21 maart 2016Staatssteun

In de Landbouwraad van maandag 14 maart jl. zijn de Europese Commissie en de Raad overeengekomen om het huidige anti-crisis hulppakket voor Europese boeren uit te breiden met extra maatregelen. Voorzitter van de Raadsvergadering namens Nederland, staatssecretaris Martijn van Dam kondigde aan dat het zaak is de balans tussen aanbod en vraag van landbouwproducten te herstellen, “dit betekent dat een vermindering van productie noodzakelijk is.”

Anti-crisis pakket

In september 2015 kwam de Europese Commissie reeds met een steunpakket ter grootte van € 500 miljoen, dit werd verdeeld onder noodlijdende boeren in de lidstaten. Lidstaten mochten grotendeels zelf bepalen hoe zij dit geld besteedden. Het geld was bedoeld als inkomensondersteuning. Er werd bij vermeld dat het absoluut geen marktverstorende werking mocht hebben. Daarnaast werd ook geld beschikbaar gesteld voor de opslag van melkpoeder en kaas.

Melkquota

Al snel bleek dit steunpakket onvoldoende voor met name de zuivelsector. De zuivelprijzen staan momenteel onder druk, mede door het afschaffen van het Europese melkquota in april vorig jaar, maar ook door verminderde vraag naar melkpoeder uit China en de Russische boycot. De wereldwijde toename van melkproductie zorgt ervoor dat de prijzen scherp dalen.

Crisis-kartelvorming

In reactie heeft de Europese Commissie nu exceptionele maatregelen in werking gesteld om Europese boeren in tijden van crisis te ondersteunen. Volgens de nieuwe maatregelen mogen melkboeren in de EU afspraken met elkaar maken over vrijwillige en tijdelijke verlaging van de productie van melk. Deze vorm van crisis-kartelvorming wordt door Eurocommissaris Hogan toegestaan voor een periode van zes maanden. De buitengewone maatregel mag ingezet worden wanneer sprake is van ernstige marktverstoring. Deze mogelijkheid werd in 2013 opgenomen in het GLB, maar werd tot nu toe niet eerder geactiveerd.

Extra staatssteun

Naast het maken van afspraken over de hoeveelheid productie, staat de Europese Commissie tevens toe dat de regels omtrent het verlenen van staatssteun tijdelijk worden versoepeld. Lidstaten mogen tot een maximum van € 15.000,- per jaar per boer verstrekken. Daarnaast wordt de opslagcapaciteit voor melkpoeder en kaas verhoogd.

Boerenprotest

Vlaamse en Waalse landbouworganisaties reisden maandag wederom af naar Brussel om actie te voeren tijdens de vergadering van de Landbouwraad. Zij bouwden een kleine boerderij middenin de Europese wijk en boden mensen ontbijt aan. Ook bespoten zij het kantoor van de Europese brancheorganisatie Copa-Cogeca met melk. De boeren eisten een degelijk inkomen en beter gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Varkensboeren

De afgekondigde maatregelen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor melkveehouders. Voor de varkensvleessector overweegt de Europese Commissie ook nieuwe steunmaatregelen, maar de details en voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Artikel, Europa Nu
Speech, Eurocommissaris Phil Hogan
Persbericht, Europese Commissie