Factsheet Aanbestedingspakket Commissie: effectieve en innovatieve benutting van overheidsopdrachten

6 november 2017Aanbesteden

Om de interne markt te versterken en investeringen in de EU te blijven stimuleren, heeft de Europese Commissie op 3 oktober jl. een niet-bindend aanbestedingspakket voor een meer efficiënte en duurzame aanpak van overheidsopdrachten gelanceerd. Europa decentraal heeft een factsheet geschreven waarin nader wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van het aanbestedingspakket.

Aanbestedingspakket

De Commissie heeft het aanbestedingspakket opgesteld om het praktische verloop van overheidsopdrachten te verbeteren en investeringen binnen de EU te steunen. De Commissie wil overheden met dit pakket handvatten aanreiken om meer waarde voor de publieke middelen te verkrijgen, waardoor zij kunnen bijdragen aan een inclusieve en concurrerende groei. Het voorgestelde initiatief van de Commissie bestaat uit vier onderdelen:

  1. vaststelling van prioritaire gebieden voor verbetering;
  2. vrijwillige voorafgaande beoordeling van grote infrastructuurprojecten;
  3. aanbeveling inzake professionalisering van overheidsinkopers;
  4. raadpleging over de bevordering van innovatie via overheidsopdrachten.

Europa decentraal ging al eerder kort in op bovenstaande onderdelen in dit nieuwsbericht.

Factsheet aanbestedingspakket commissie

Ook decentrale overheden kunnen gebruik maken van het aanbestedingspakket van de Commissie en de mogelijke uitwerking daarvan door de lidstaten. Daarmee kunnen zij innovatie bevorderen en duurzaamheidsdoelstellingen realiseren. Dit factsheet is bedoeld om (decentrale) overheden te informeren over de initiatieven van de Commissie. Het factsheet verschaft inzicht in de wijze waarop (decentrale) overheden aanbestedingen strategisch kunnen inzetten.

Door:

Marieke Merkus en Chris Koedooder, Europa decentraal

Meer informatie:

Effectieve en innovatieve benutting van overheidsopdrachten, Factsheet Europa decentraal
Aanbestedingen
, Europa decentraal
Duurzaam aanbesteden, Europa decentraal
Innovatief aanbesteden, Europa decentraal
Mededeling: Succesvolle overheidsopdrachten in en voor Europa, Europese Commissie
Voorafgaande beoordeling van grootschalige overheidsopdrachten, Europese Commissie
Richtsnoeren voor de professionalisering van overheidsinkopers, Europese Commissie
Raadpleging van belanghebbenden met betrekking tot richtsnoeren inzake overheidsopdrachten voor innovatie, Europese Commissie