Factsheet gewijzigde AGVV gepubliceerd

18 mei 2018Staatssteun

In navolging van het eerdere drieluik heeft Europa decentraal de factsheet gewijzigde AGVV opgesteld. Dit naar aanleiding van de wijzigingen van de AGVV in de zomer van 2017 en de vele vragen die kenniscentrum Europa decentraal hierover heeft ontvangen. De factsheet geeft een handig overzicht met uitleg over alle wijzigingen van de AGVV. In het bijzonder raden we u de bijlage aan als  effectief hulpmiddel om precies te kunnen zien wat er in de tekst van de AGVV is aangepast.

Aanleiding factsheet

In de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014, hierna ook: AGVV) zijn categorieën van steunmaatregelen opgenomen waarvan wordt geacht dat deze een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Europese Unie. Deze steunmaatregelen hoeven dan ook niet meer vooraf bij de Europese Commissie te worden aangemeld ter goedkeuring. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de AGVV zal in plaats daarvan een zogeheten kennisgevingsprocedure moeten worden doorlopen. Deze AGVV is afgelopen zomer gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2017/1084. Dit kan gevolgen hebben voor kennisgevingen die decentrale overheden doen onder toepassing van de AGVV. Om beter inzicht te krijgen in de wijzigingen te en om hier duiding aan te geven is er begin dit jaar een drieluik verschenen in onze nieuwsbrief de Europese Ster. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de publicatie van deze factsheet.

Inhoud factsheet

In de factsheet zijn de belangrijkste punten uit het eerder gepubliceerde drieluik AGVV gebundeld. In dit overzicht wordt aangegeven wat de wijzigingen betekenen voor de staatssteunpraktijk van decentrale overheden. De factsheet bestaat uit de volgende onderdelen

  • In deel I van het factsheet worden de wijzigingen ten aanzien van de algemene toepassingsvoorwaarden uit de AGVV op een rijtje gezet.
  • In deel II wordt aandacht besteed aan de verruimde bestaande steuncategorieën.
  • In deel III van het factsheet komen de nieuwe steuncategorieën (regionale luchthavens en steun voor zee- en binnenhavens) aan bod.
  • Bijlage: een door het kenniscentrum samengesteld document waarin alle wijzigingen zijn opgenomen in de tekst van de verordening, zodat per artikel kan worden nagegaan welke wijzigingen in de tekst van de AGVV zijn aangebracht.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Factsheet gewijzigde AGVV, Europa decentraal
Bijlage samengesteld document AGVV, Europa decentraal
Staatssteun, Europa decentraal
Algemene groepsvrijstellingsverordening, Europa decentraal
Algemene voorwaarden, Europa decentraal