Nieuws

Publicatie: 5 oktober 2020

Door:


Hoe kunnen gemeenten in coronatijd ondernemers ondersteunen in lijn met de Europese staatssteunregels? Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Kenniscentrum Europa decentraal een factsheet opgesteld dat als leidraad kan worden gebruikt bij het kwijtschelden of verlagen van vorderingen en belastingen voor ondernemers.


Door de coronacrisis en de maatregelen die naar aanleiding daarvan door de overheid zijn genomen, kunnenveel organisaties en ondernemers lange tijd hun  economische activiteiten niet of slechts op aangepaste wijze uitoefenen. Om liquiditeitsproblemen als gevolg van deze maatregelen te voorkomen, zijn of worden maatregelen door gemeenten genomen, waarbij sprake is van kwijtschelding of verlaging van vorderingen en belastingen voor ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn: precariobelasting, reclamebelasting, marktgelden en verhuur van vastgoed.
Bij gemeenten roept dit mogelijk vragen op hoe zij het beste in lijn met de Europese staatssteunregels ondernemers kunnen ondersteunen. Het ministerie van BZK, de VNG en Europa decentraal hebben daarom het factsheet opgesteld. Hierin wordt een aantal stappen kort beschreven, die gemeenten kunnen volgen wanneer zij via hun gemeentelijke vorderingen en belastingen staatssteunproof steun willen verlenen aan ondernemers ten tijde van de coronacrisis.
Heeft u een vraag over de toepassing van de staatssteunregels? Neem dan contact op met Europa decentraal via helpdesk@europadecentraal.nl.

Meer informatie

Staatssteun en de coronacrisis, Kenniscentrum Europa Decentraal
Steun verlenen – overzicht mogelijkheden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Handelingsperspectief Staatssteun tijdens coronacrisis, Kenniscentrum Europa Decentraal