« Serie Oekraïne FAQs

FAQs Oekraïne over staatssteun, duurzaamheid, digitalisering en fondsen

In deze FAQ vindt u antwoorden op verschillende vragen die leven bij decentrale overheden. Dit overzicht zal worden bijgewerkt wanneer er nieuwe vragen opkomen.

Dit overzicht zal worden bijgewerkt wanneer er nieuwe vragen opkomen:
*  vragen met aanvullende informatie
**  nieuwe vragen

Laatste update: 30 maart 2022

Hebt u een andere vraag? Stel deze dan via onze helpdesk.

Helpdesk


FAQS Oekraïne over staatssteun, duurzaamheid, digitalisering en fondsen

* Staatssteun: De energiekosten zijn flink gestegen na de Russische invasie in Oekraïne. Zullen op het gebied van staatssteun door de Europese Commissie nog noodmaatregelen vastgesteld worden?

Op 23 maart 2022 heeft de Europese Commissie het tijdelijke crisiskader voor staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie vanwege de Russische invasie van Oekraïne (TSK Oekraïne-crisis) gepubliceerd. Om de ernstige verstoring van de economie in de EU te verhelpen, biedt het TSK Oekraïne-crisis een aantal steunmogelijkheden voor overheden. Meer informatie over het TSK Oekraïne-crisis is te lezen in dit nieuwsbericht.

De Commissie heeft de lidstaten ook om advies gevraagd over gerichte aanpassingen van de Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021. Hier is verder nog geen informatie over beschikbaar.

Duurzaamheid: Zijn er initiatieven vanuit de EU om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen af te bouwen?

Ja, de Europese Commissie heeft daartoe het REPowerEU-plan gelanceerd om nog voor 2030 de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen af te bouwen. Het plan heeft betrekking op diversifiëring van de energievoorziening en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen sneller te verminderen. Dit voorstel zal uiterlijk eind mei door de Commissie moeten worden uitgewerkt.

Digitalisering: Heeft de oorlog in Oekraïne gevolgen voor onze cybersecurity? 

Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat digitale aanvallen in relatie met de situatie in Oekraïne gevolgen hebben voor Nederland, maar het Nationaal Cyber Security Centrum NCSC adviseert organisaties, ook decentrale overheden hun digitale weerbaarheid op orde te brengen. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht hierover.

Digitalisering: Wat kan ik doen om de digitale veiligheid van mijn decentrale overheid beter te beschermen?

Het Nationaal Cyber Security Centrum NCSC adviseert dat organisaties zich houden aan de basismaatregelen cybersecurity en kennisnemen van de publicatie van de AIVD en MIVD “Cyberaanvallen door statelijke actoren, zeven momenten om een aanval te stoppen”.

Fondsen: Hebben de Europese sancties gevolgen voor projecten die gefinancierd worden vanuit Europese fondsen, bijvoorbeeld met Russische projectpartners?

De Europese fondsen Horizon Europe en haar voorganger Horizon 2020 bieden mogelijkheden om op het gebied van onderzoek en innovatie samen te werken met Russische projectpartners. De Europese Commissie heeft besloten de samenwerking met Russische partners in deze fondsen op te schorten en geen nieuwe contracten of overeenkomsten te sluiten.

Terug naar het overzicht