Nieuws

Publicatie: 9 maart 2022

Door:


Na de inval door Rusland in Oekraïne zijn Oekraïners massaal het land uit gevlucht. De Raad heeft op 4 maart besloten dat Oekraïners in aanmerking kunnen komen voor tijdelijke bescherming op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Europa decentraal schreef hier eerder een nieuwsbericht over.

Decentrale relevantie

Nederland zal mensen uit Oekraïne tijdelijke bescherming gaan aanbieden op basis van het besluit van de Raad. Decentrale overheden zullen vermoedelijk gevraagd worden om te ondersteunen bij de uitvoering van het besluit, aangezien sommige rechten die uit de Richtlijn voortvloeien in Nederland binnen de verantwoordelijkheid van decentrale overheden vallen.

De FAQ

In deze FAQ worden vragen beantwoord over de rechten die mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht hebben op grond van de Richtlijn en andere Europese regelgeving. Hierbij worden vragen behandeld over onder andere hoelang de tijdelijke bescherming duurt, of mensen een bankrekening kunnen openen en of jongeren naar school kunnen. Ook wordt er stilgestaan bij vragen met betrekking tot mensen die al vóór 24 februari, de dag dat Rusland Oekraïne inviel, in Nederland verbleven.

Praktische informatie

Op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst staat actuele informatie over de gevolgen voor verblijf en aanvragen voor mensen die uit Oekraïne komen.

Bekijk hier de FAQ Vluchtelingen uit Oekraïne.