Fietstaxi’s zijn geen rondvaartboten

5 maart 2018Dienstenrichtlijn

Het exploiteren van een fietstaxi valt – anders dan een rondvaartboot – niet onder de werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn, omdat het een vervoersdienst betreft. Dit oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 februari 2018. De gevraagde fietstaxivergunning is een goed voorbeeld van een schaarse vergunning, waarbij het aantal uit te geven vergunning beperkt is.

Beroep op de Dienstenrichtlijn

Een fietstaxichauffeur diende een aanvraag in voor een fietstaxivergunning bij het college van B&W van Amsterdam (hierna: het college). Deze aanvraag werd echter afgewezen. Er was hier namelijk sprake van schaarse vergunningen en de aanvrager voldeed niet aan het vereiste aantal punten om in aanmerking te komen voor een fietstaxivergunning. De fietstaxichauffeur stapte daarom naar de rechter en stelde dat het vergunningstelsel in strijd zou zijn met de Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Er was namelijk sprake van een vergunningenplafond en bovendien vond de fietstaxichauffeur dat hij onevenredig hard in zijn belangen zou worden geschaad. Hij voerde aan dat het bij het aanbieden van zijn diensten gaat om gelijksoortige diensten als het varen met rondvaartboten. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde namelijk vorig jaar dat daarop de Dienstenrichtlijn wel van toepassing is.

Uitgezonderd van de werkingssfeer

De Afdeling bestuursrechtspraak ging niet mee in het betoog van de fietstaxichauffeur. Het rijden met fietstaxi’s moet volgens de Afdeling namelijk als een vervoersdienst worden aangemerkt. Deze activiteit betreft in hoofdzaak het verstrekken van een vervoersdienst, hoewel het taxivervoer in de praktijk voornamelijk wordt gebruikt door toeristen. Hierbij wordt door de Afdeling bestuursrechtspraak in aanmerking genomen dat het gaat om een duurzame vorm van taxivervoer. De hoofdzaak van het varen met rondvaartboten is daarentegen ‘een aangenaam kader voor het uitvoeren van dat vervoer’. De Afdeling verwijst daarbij naar de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Trijber en Harmsen (ECLI:EU:C:2015:641). Op grond van art. 2 lid 2 aanhef en sub d Dienstenrichtlijn zijn vervoersdiensten uitgezonderd van de werkingssfeer van de richtlijn. Het rijden met fietstaxi’s valt daarom dus niet onder de Dienstenrichtlijn.

Besluit toch vernietigd

Desondanks vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak het besluit van het college toch, aangezien de beoordelingscriteria waar het besluit op was gestoeld onvoldoende kenbaar waren gemaakt. De Afdeling oordeelde dat daardoor de beoordeling van de vergunningaanvraag door het college onzorgvuldig is geweest. Verder heeft het college volgens de Afdeling onvoldoende gemotiveerd waarom de aanvrager op sommige punten niet de maximale score heeft gekregen.

Door:

Mirthe Mulders en Chris Koedooder, Europa decentraal

Bron:

ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:602

Meer informatie:

Dienstenrichtlijn, Europa decentraal
Uitgezonderde diensten, Europa decentraal
Selectieprocedure bij schaarste, Europa decentraal
Europese regels laten niet toe dat vergunningen rondvaartboten worden beperkt, nieuwsbericht Europa decentraal
Vervoer, Europa decentraal