Finland van start met EU-voorzitterschap

Finland is sinds 1 juli de voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het is de derde keer dat het land de voorzittersrol op zich neemt. De Finnen hebben gekozen voor de slogan: ‘Een duurzaam Europa, een duurzame toekomst’.

EU-voorzitterschap

Het voorzitterschap speelt een voortrekkers­rol bij de werkzaamheden van de Raad en het EU‑wetgevingsproces en zorgt daarbij voor de continuïteit van de EU‑agenda, ordelijke wetgevings­processen en samen­werking tussen de lidstaten. Het voorzitterschap heeft twee hoofdtaken: (1) Raadszittingen en vergaderingen van voorbereidende instanties plannen en voorzitten; (2) De Raad vertegenwoordigen in betrekkingen met de andere EU-instellingen.

Fins voorzitterschap

Het programma van het Fins voorzitterschap heeft 4 hoofdprioriteiten:

  • de gemeenschappelijke waarden en de rechtstaat versterken
  • de EU concurrerender en sociaal inclusiever maken
  • de positie van de EU als wereldleider op het gebied van klimaatactie versterken
  • de veiligheid van burgers ten volle beschermen

Finland is het eerste voorzitterschap dat de nieuwe prioriteiten van de strategische agenda 2019-2024 in de werkzaamheden van de Raad zal opnemen.

Finland wil tijdens haar voorzitterschap klimaat tot een van de hoofdprioriteiten van de EU maken. Daarnaast zal het land ook een belangrijke rol spelen in de onderhandelingen over de meerjarenbegroting 2021 – 2027 en de Brexit.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Voorzitterschap van de Raad van de EU