Nieuws

Publicatie: 15 maart 2021

Door:


Europese wetgeving vereenvoudigen en moderniseren, dat is het doel van de Europese Commissie met het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT). Om dit te bereiken heeft de Commissie het Fit for Future-platform in het leven geroepen. Het platform heeft nu 15 initiatieven voor betere regelgeving geselecteerd in haar werkprogramma voor 2021.

Fit for Future werkprogramma

Het Fit for Future-platform is opgericht om de doelstellingen van EU-wetgeving zo efficiënt mogelijk te bereiken. Daarbij staat vereenvoudigde en toekomstbestendige wetgeving centraal. Om dit te bereiken heeft het Fit for Future-platform 15 initiatieven geselecteerd waar het in 2021 adviezen over zal uitbrengen. De geselecteerde initiatieven hebben betrekking op verschillende sectoren, zoals mededinging, financiën en gezondheid. De adviezen die door het platform worden uitgebracht zal de Commissie meenemen bij de evaluaties en effectbeoordelingen van EU wet- en regelgeving.

Met de adviezen van het Fit for Future-platform worden knelpunten in kaart gebracht. Er wordt ingezet op het vereenvoudigen van procedures om investeringen in bijvoorbeeld toekomstige infrastructuur en innovatie te vergemakkelijken. Dat zal leiden tot minder onnodige (administratieve) lasten. Daarnaast wil het platform waarborgen dat EU-wetgeving voorspelbaar en ondubbelzinnig is en de publieke sector versnelt gemoderniseerd wordt om zo de regeldruk te verminderen. Alle belanghebbenden kunnen met ideeën over vereenvoudiging en lastenvermindering aan het werk en hun bijdragen aanleveren via het Have Your Say – Simplify! portaal. De inbreng zal worden meegenomen in het advies voor de Commissie.

Aansluiting op het werkprogramma van de Commissie

In november 2020 vertelde Vicepresident van de Commissie, Šefčovič, al dat het jaarlijkse Fit for Future-werkprogramma nauw moet aansluiten bij het werkprogramma van de Commissie. Daarom zijn 11 van de 15 geselecteerde initiatieven, binnen het 2021 werkprogramma van het Fit for Future-platform, gebaseerd op initiatieven die de Commissie in haar eigen werkprogramma voor 2021 heeft geselecteerd voor een evaluatie, herziening of fitness check.

Inbedding van RegHub 2.0 in het Fit for Future-platform

Op 3 maart 2021 is door het Comité van de Regio’s (CvdR) de tweede generatie van Regionale Hubs (hierna: RegHub) gelanceerd, genaamd RegHub 2.0. Het RegHub platform is opgericht door het CvdR en is sinds de lancering van RegHub 2.0 ook opgenomen in de structuur van het Fit for Future-platform. Hiermee wordt via het CvdR de betrokkenheid en input van decentrale overheden binnen het Fit for Future-platform gefaciliteerd.

RegHub 2.0 is het vervolg van het RegHub pilotproject uit 2018. Met de eerste generatie RegHubs werd succes geboekt met het verzamelen van bewijsmateriaal voor betere regelgeving en het CvdR wil dit nu doorzetten met RegHub 2.0. Met het RegHub platform wil het CvdR lokale en regionale belanghebbenden meer betrekken bij het ontwikkelen van efficiënter EU-beleid door het verzamelen van hun ervaringen. De regionale hubs zullen toezien op de uitvoering van EU-beleid en wetgeving in de praktijk. Daarnaast zullen de hubs ervoor zorgen dat bij de evaluatie van het EU-beleid rekening wordt gehouden met de belangen van regionale en lokale overheden en andere stakeholders.

Volgens Vicepresident van de Commissie en voorzitter van het Fit for Future-platform Šefčovič, is de inbedding van RegHub 2.0 in het Fit for Future-platform belangrijk. Lokale en regionale overheden hebben het meeste zicht op moeilijkheden bij de uitvoering van EU-wetgeving. Het delen van deze inzichten zal volgens Šefčovič vertalen in snellere en effectievere actie op het terrein van betere regelgeving binnen de EU.

De nieuwe regionale hubs tellen 46 leden, 10 waarnemers en 1 geassocieerd orgaan. Een overzicht van alle hubs die onderdeel zijn van RegHub 2.0 is hier te vinden.

Bron

Fit for Future platform selects EU initiatives for simplification and modernization, Europese Commissie
Speech by Vice-President Maroš Šefčovič at the launch of RegHub 2.0, Europese Commissie
Network of Regional Hubs, Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie

Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021, Kenniscentrum Europa Decentraal
Betere regelgeving, Kenniscentrum Europa Decentraal
Fit for Future-platform, Europese Commissie