Fors meer budget voor onderzoek- en innovatiefonds Horizon2020

13 februari 2017

“Excellente kennis in Europa mag niet verloren gaan als gevolg van te weinig budget. Baanbrekende innovaties komen niet uit de lucht vallen. Het budget voor de opvolger van Horizon 2020 moet daarom omhoog, van 80 naar 100 miljard euro.” Hiervoor pleit Matthijs van Miltenburg, Europarlementariër namens D66. Hij schrijft namens de Regionale ontwikkeling (REGI) commissie van het Europees Parlement een opinie over de implementatie van Horizon2020.

Uitgangspunten

Excellentie en concurrentievermogen moeten de uitgangspunten van het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie blijven. Focus op goed onderzoek en innovatie zorgt, volgens Van Miltenburg, voor meer banen, is goed voor de economie en leidt tot oplossingen voor de grote vragen van deze tijd. REGI wil daarom dat de EU het budget verhoogt en € 100 miljard investeert in onderzoek en innovatie.

Verschil met ESIF

De Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESIF) moeten gericht blijven op het bevorderen van regionale groei en cohesie. Van Miltenburg benadrukt in de opinie het verschil in de doelstellingen van Horizon 2020 en ESIF. Het is dan ook van belang dat er geen criteria worden opgesteld die gericht zijn op geografische spreiding. Wel pleit de Europarlementariër voor zoveel mogelijk synergie op programma niveau tussen de fondsen.

Slimme specialisatiestrategieën

Een zeer geschikt middel om regionale innovatie-ecosystemen te hervormen is RIS3. REGI roept met deze opinie op tot meer inzet van de regio’s, lidstaten en de  Europese Commissie om de kwaliteit en effectieve uitvoering van deze regionale slimme specialisatiestrategieën te verbeteren. Tevens doet de REGI commissie een beroep op de EU-lidstaten om de afspraak 3% van het BNP te investeren in R&D na te komen.

Seal of Excellence

Van Miltenburg benadrukt in de opinie het potentieel van het Seal of Excellence principe. Hierbij moeten projecten die als excellent worden aangeduid binnen Horizon2020, maar waarvoor geen Horizon2020 middelen beschikbaar zijn, worden opgepakt door ESIF middelen. Helaas wordt dit nog onvoldoende toegepast.

R&D na 2020

Bij het volgende (9e) kaderprogramma, dat ingaat na 2020, is het volgens Van Miltenburg van belang dat er zoveel mogelijk synergie en complementariteit wordt gerealiseerd tussen sectoraal onderzoek- en innovatiebeleid, de structuurfondsen en R&D fondsen. Daarnaast mogen er, zoals in 2015 wel gebeurde, geen EFSI-gelden uit het Horizon 2020 budget gehaald worden. De beoogde € 100 miljard moet voor de gehele periode vastgelegd zijn.

Tijdpad

Op 21 maart ‘17 wordt in de REGI commissie van het Europees Parlement gestemd over deze opinie. Op 22 en 23 maart volgen de besprekingen over het concept adviesrapport in de hoofdverantwoordelijke commissie voor Industrie, Onderzoek en Energie(ITRE). Naar verwachting neemt het EP nog voor de zomer in de plenaire sessie haar formele standpunt aan.

Horizon 2020 fonds

Horizon 2020 is het grootste onderzoek- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Door middel van financiering krijgen wetenschappers meer mogelijkheden om onderzoek te doen en hun kennis te verbreden. Die kennis is hard nodig bij de aanpak van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van vandaag en vraagstukken van de toekomst.

Tussenevaluatie

Het Horizon 2020 programma bestaat sinds 1 januari 2014. In Nederland wordt het fonds o.a. benut door Universiteiten en kennisinstellingen. De Europese Commissie buigt zich momenteel over de resultaten van de consultatie in het kader van een tussentijdse evaluatie van Horizon2020. De Commissie zal vervolgens rond oktober 2017 de uitkomsten van deze publieke consultatie en bijbehorende (wetgevende) documenten presenteren.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Ontwerpadvies Van Miltenburg, Europees Parlement

Meer informatie:

Horizon 2020 fonds, Europese Commissie
Deelnemersportal Horizon 2020, Europese Commissie
RIS3 Noord-Nederland, SNN
S3 Oost-Nederland, OP Oost
RIS3 Zuid-Nederland, OP Zuid
RIS3 West-Nederland, Kansen voor West

X