Forum ‘Plattelandsontwikkeling in de Randstad: nu praten over morgen’

6 mei 2013Duurzaamheid

Op dinsdag 28 mei organiseert de werkgroep Europa van Provinciale Staten van Noord-Holland het forum ‘Plattelandsontwikkeling in de Randstad: nu praten over morgen’. Het forum richt zich op de vraag welke invloed het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) “op de voedselketen” heeft en specifieker hoe dit zich verhoudt tot plattelandsontwikkeling in de Regio Randstad. Vanaf 19.00 uur gaat het forum van start in Haarlem.

Het Europese GLB wordt hervormd. Beleidsbepalers en stakeholders bespreken op 28 mei wat dit betekent voor de kansen voor plattelandsontwikkeling in de Regio Randstad en waar Statenleden en maatschappelijke organisaties alert op moeten zijn.

Het forum wordt geopend door dhr. Lokker, voorzitter van de innovatieregeling voor land- en tuinbouw en de stichting Certificering Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).

Tijdens het forum wordt een debat gevoerd met onder anderen Europarlementariër Esther de Lange, Tweede Kamerlid Lutz Jacobi, Directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten Teo Wams en de Directeur van Centrum voor Landbouw en Milieu Wouter van der Weijden.

Aanmelden

Vooraf aan het forum is er vanaf 18:00 uur een buffet. Het forum wordt om 21.30 uur afgesloten met een borrel in de Statenzaal van Paviljoen Welgelegen, Dreef 3 te Haarlem. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan loggenj@noord-holland.nl. U ontvangt voorafgaand aan het forum een digitale reader met relevante informatie. In verband met de catering verneemt de organisatie graag of u deelneemt aan het buffet.

Door:

Eva Gijbels, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Provincie Noord-Holland

Meer informatie:

Achtergrondinformatie Forum
Stichting Certificering Natuur- en Landschapsbeheer