Forum voor de Toekomst van de Landbouw: ‘Gezonde landbouw, gezond voedsel en een gezonde toekomst’

9 april 2018

De elfde editie van het Forum for the Future of Agriculture (FFA2018) vond op dinsdag 27 maart plaats in Brussel. Tijdens dit jaarlijkse landbouwevenement bespreken vooraanstaande sprekers uit de wetenschap, maatschappelijke organisaties, de landbouw, het beleid en bedrijfsleven hoe de landbouw wereldwijd duurzamer kan. Enkele sprekers tijdens de editie van 2018 waren Koningin Noor Al Hoessein van Jordanië, Landbouwprofessor Louise Fresco van de Wageningen Universiteit en Eurocommissaris Phil Hogan.

Forum voor de Toekomst van de Landbouw

Het Forum voor de Toekomst van de Landbouw werd in 2008 opgericht en is uitgegroeid tot een van de belangrijkste evenementen op het gebied van landbouw en klimaat. ‘Gezonde landbouw, gezond voedsel en een gezonde toekomst’ is het thema van de elfde editie van het Forum.

FFA2018

In zijn openingswoord onderstreepte Janez Potocnik, voorzitter van de Europese denktank voor investeringen op het platteland (Rise), hoe beroerd onze planeet eraan toe is, en hoe dringend we in actie moeten komen. “Ons voedselsysteem is helaas niet één bedrijf met een CEO die we op het matje kunnen roepen. Het is groot en ingewikkeld. Iedereen beschuldigt iedereen. Maar we moeten vooruit, en wel nu.”

Louise Fresco, bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit, pleitte in een vurig betoog voor een internationaal verdrag met betrekking tot voedsel en landbouw. Dit verdrag, vergelijkbaar met het Parijs-akkoord, moet voorafgegaan worden door een grote dialoog tussen wetenschappers, boeren en beleidsmakers om draagvlak te creëren. Fresco ziet voor het initiëren van dit verdrag een belangrijke rol weggelegd voor de Europese Unie.

Koningin Noor Al Hoessein van Jordanië maakte de aanwezigen duidelijk dat investeren in vrouwen investeren in de toekomst is, ook in de landbouw. In arme ontwikkelingslanden staan vooral vrouwen in voor de voedselproductie.

Ook waren er diverse paneldiscussies met stakeholders over hoe de Sustainable Development Goals te bereiken, hoe het behoud van biodiversiteit te bevorderen en of Europa verder kan zonder een Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. De speeches zijn hier terug te luisteren.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Potocnik hoopt dat landbouwforum verandering inzet, nieuwsbericht Vlaams infocentrum land- en tuinbouw
Noodklok over houdbaarheid van landbouw, nieuwsbericht Boerderij.nl

Meer informatie:

Forum for the Future of Agriculture website