Fracking in Europa: meer wetgeving nodig?

14 september 2015

“We moeten niet de fouten maken die in de VS zijn gemaakt.” Dat was de conclusie van de workshop over fracking, georganiseerd door Friends of the Earth, Our Energy Solutions, FracTracker en het Ecologic Institute op 10 september in Brussel. Zij keken naar de ervaringen in de VS met het chemisch boren (fracken) naar schaliegas. Fracking activiteiten in Nederland zijn onderwerp van discussie. 

Wat is fracking?

Fracking is een methode om schaliegas en/of schalie-olie uit de diepe ondergrond vrij te maken door millimetergrote scheurtjes te creëren met o.a. chemicaliën  in het brongesteente waar het gas in opgesloten zit.

Workshop

Antoine Simon van Friends of the Earth Europe zei dat we in Europa niet in de fouten moeten vervallen die in de VS zijn gemaakt. Achteraf kwam men daar tot de conclusie dat meer wetgeving nodig is, vanwege de vele nog niet in kaart gebrachte risico’s.

Door de in Brussel aanwezige schaliegas- en olielobby wordt in Europa deze wetgeving tegengehouden. Er zijn slechts niet-bindende aanbevelingen, die de meeste lidstaten niet opvolgen.

De helft van de aanwezigen tijdens de workshop bestond uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie (DG Milieu, Klimaat en Energie).

Gevolgen schalieboringen

Sam Rubright presenteerde namens FracTracker de gevolgen van schaliegasboringen voor het milieu, de luchtvervuiling, en aardbevingen (tot 4 op schaal van Richter). FracTracker gaf aan dat nog niet alle potentiële gevolgen goed in kaart zijn gebracht,  mede omdat de industrie niet openlijk gegevens verstrekt over bijvoorbeeld de stromen en gebruikte volumes van afvalwater. In de toekomst streeft FracTracker ernaar om nog meer data vrij te geven voor besluitvormers en het grote publiek.

“Mancamps”

Ook aan de (minder bekende) sociale gevolgen van omwonenden werd aandacht besteed. De komst van vele mannelijke werkkrachten (veelal ex-gedetineerden in de VS) ontwrichte daar enkele lokale gemeenschappen. Vanwege een tekort aan hotels gingen kamerprijzen omhoog, waardoor het toerisme kelderde. Of werden “mancamps” ingericht met bijkomende problemen. Banken konden de waarde van vastgoed niet meer inschatten en verstrekten geen kapitaal meer, huizen daalden in waarde etc.

Klimaatvoordelen

Max Gruenig van het Ecologic Institute stelde grote vraagtekens bij de vermeende klimaatvoordelen die schaliegas zou hebben ten opzichte van olie en natuurlijk gas. Volgens hem was de CO2 impact netto juist hoger. De middelen die nu aan schaliegas worden besteed, gaan ook ten koste van de beschikbare middelen voor hernieuwbare- en nucleaire energie.

De Nederlandse situatie

Vergunningen voor commerciële boringen zijn opgeschort in Nederland voor de komende vijf jaar. In het najaar 2015 wordt meer bekend gemaakt over wetenschappelijke proefboringen.

Door:

Sidony Venema, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Presentaties workshop, Our Energy Solutions
Website Fractracker Alliance
Website Ecologic Institute