Franse subsidie voor kleinschalige opwekking duurzame energie goedgekeurd door Europese Commissie

12 november 2018

Op 22 oktober heeft de Europese Commissie goedkeuring verleend aan een Frans subsidiepakket van naar schatting € 200 miljoen. Dit pakket heeft tot doel zowel ondernemingen als particulieren te steunen bij de opwekking van energie voor eigen gebruik.

Staatssteun

De Commissie heeft het Franse subsidiepakket goedgekeurd op grond van artikel 107 lid 3 sub c VWEU en de richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie. De steun wordt verleend in de vorm van een premie bovenop de marktprijs voor het gedeelte dat op het elektriciteitsnetwerk wordt aangeboden. De Franse maatregel maakt geen onderscheid tussen verschillen soorten hernieuwbare energie. Alle vormen van hernieuwbare energie komen in aanmerking voor het steunpakket.

Zowel ondernemingen als particulieren met een installatie waarbij tussen de 100kW en 500kW aan stroom wordt opgewekt kunnen zich aanmelden voor deze steun mits de opwekking voor eigen consumptie is. Door middel van tenders zal worden bepaald hoe het beschikbare budget zal worden verdeeld. Deze subsidie zal gedurende tien jaar worden uitbetaald aan begunstigde ondernemingen en particulieren. Dit is de maximale duur voordat een maatregel wederom aangemeld dient te worden.

Energiedoelen

De Commissie verwijst in het persbericht naar de afgesproken doelen in de richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn 2009/28/EC). Volgens deze richtlijn, die momenteel wordt herzien, heeft Frankrijk voor 2020 het doel 23% van de energieconsumptie te laten bestaan uit hernieuwbare energie. Voor de EU als geheel is dit doel 20%. Dit steunpakket zal volgens de Commissie bijdragen aan de realisering van dit doel, terwijl verstoring van de mededinging is geminimaliseerd.

Margrethe Vestager (Europees commissaris voor Mededinging) gaf aan dat het Franse plan de concurrentie tussen bronnen van hernieuwbare energie zal verbeteren.

Decentrale relevantie

Net als Frankrijk loopt Nederland achter op de doelen die zijn afgesproken in de richtlijn hernieuwbare energie: in 2017 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie 6,6% terwijl het doel voor 2020 ligt op 14%. Decentrale overheden kunnen door middel van vergelijkbare maatregelen als de Franse een bijdrage leveren aan het behalen van deze doelen. Met behulp van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is het mogelijk om steun te verlenen zonder de verplichting om de maatregel aan te melden bij de Commissie op grond van artikel 108 VWEU.

Door:

Matthijs de Meer, Europa decentraal

Bron:

State Aid: Commission approves € 200 million in public support for renewable energy for self-suppliers of electricity in France, nieuwsbericht Europese Commissie 22 oktober 2018

Meer informatie:

Besluit Europese Commissie, SA.49180, (nog) niet beschikbaar.
Milieusteun, Europa decentraal
Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Europa decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal