Franse zaak toont ruime steunmogelijkheden onderzoeksprojecten

7 april 2014Staatssteun

Decentrale overheden kunnen onderzoeksprojecten financieel steunen zonder de staatssteunregels te overtreden. Voorwaarden daarbij zijn dat deze projecten bijdragen aan Europese doelstellingen op het gebied van wetenschap en milieu en er geen sprake is van een buitensporige verstoring van de concurrentie op de interne markt. Dit blijkt uit goedkeuring door de Europese Commissie van Franse steun aan een onderzoeksprogramma op het gebied van groene chemie.

Melding bij de Europese Commissie

In 2013 meldde de Franse overheid haar steunplannen ter beoordeling bij de Commissie aan. Het voorstel was een bedrag van €43,65 miljoen ter beschikking te stellen aan de SAS IFMAS, vrij vertaald het Frans instituut voor materialen afkomstig uit de landbouw.

Het SAS IFMAS gaat het publiek-private partnerschap IFMAS IEED (Instituut van excellentie op het gebied van koolstofarme energie) beheren. Dit partnerschap gaat onderzoek doen naar de ontwikkeling van producten op plantbasis en verf op biologische basis.

Afname CO2

De huidige procedure op basis van olie voor het vervaardigen van deze producten moet worden vervangen door een procedure op basis van zetmeel. Deze innovatie zou moeten zorgen voor een afname van CO2-uitstoot van 30 tot 50 procent.

Onderzoek, Ontwikkeling & Innovatie

De Commissie beoordeelde de steun op basis van de richtlijnen voor staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling & innovatie. De Commissie oordeelde dat het project een onmiskenbare bijdrage levert aan de Europese doelstellingen op het gebied van milieu en wetenschap.

Marktfalen

Vanwege marktfalen was het project zonder financiële steun echter niet van de grond gekomen. Zo maakt de steun onder andere wijde verspreiding van de onderzoeksresultaten mogelijk. Naar aanleiding hiervan is concludeerde de Commissie dat de steun zowel noodzakelijk als proportioneel is. Daarnaast oordeelde de Commissie dat de steun de mededinging op de interne markt niet verstoort.

Door:

Lukas Ament en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Commission approves aid of €43.65 million for the IFMAS research programme in the field of green chemistry, Europese Commissie

Meer informatie:

Onderzoek, Ontwikkeling & Innovatie, Staatssteun, Europa decentraal
Milieusteun, Staatssteun, Europa decentraal
Kaderregeling O&O&I, Europese Commissie
Nieuws, In 10 stappen op de hoogte: AGVV en innovatieclusters, Europa decentraal