Nieuws

Publicatie: 14 april 2020

Door:


Stelt uw overheidsorganisatie voorschriften vast, zoals maatregelen, verordeningen of bestemmingsplannen? Gebruik dan de geactualiseerde factsheet Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn van Kenniscentrum Europa decentraal om te controleren of de voorschriften die u vaststelt in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn. De eerste versie van de factsheet is geactualiseerd vanwege de einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in de Appingedamzaak. Nu deze uitspraak er is vormt deze de basis voor de behandeling van soortgelijke zaken.

Aanleiding factsheet

De Dienstenrichtlijn zorgt ervoor dat dienstverleners in de EU zich onbelemmerd in een andere lidstaat kunnen vestigen of tijdelijk diensten kunnen verrichten. Deze richtlijn is in 2010 in Nederland ingevoerd.

De eerste factsheet Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn is gepubliceerd naar aanleiding van de zaken die voor het EU-Hof zijn verschenen, waardoor er steeds meer duidelijkheid kwam over de concrete toepassing van de Dienstenrichtlijn. Decentrale overheden krijgen in steeds meer situaties te maken met de eisen uit de Dienstenrichtlijn. Na de einduitspraak in de Appingedamzaak is er ook meer duidelijkheid over detailhandel en bestemmingsplannen met een brancheringsregeling. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de actualisatie van de factsheet die een overzicht biedt van de actuele rechtspraak en de uitwerking daarvan op de praktijk.

Wat vindt u in deze geactualiseerde factsheet?

In hoofdstuk 1 van deze factsheet vindt u het antwoord op de vraag: Wanneer is de Dienstenrichtlijn van toepassing? Om die vraag te kunnen beantwoorden, wordt besproken wat er wordt verstaan onder een ‘dienst’. Ook komen uitzonderingen aan bod. Daarna wordt uiteengezet welk type voorschriften getoetst moet worden aan de Dienstenrichtlijn. Naar aanleiding van de uitspraak in de Appingedamzaak is er een paragraaf toegevoegd die ingaat op de voorwaarden waar voorschriften die vallen onder de Dienstenrichtlijn, aan moeten voldoen.
In hoofdstuk 2 en 3 wordt er ingegaan op schaarse vergunningen en welke voorwaarden de Dienstenrichtlijn hieraan stelt.

Meer informatie:

Dienstenrichtlijn, Kenniscentrum Europa Decentraal
Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn: Een handleiding voor decentrale overheden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Is het verbieden van kleine detailhandel buiten het stadscentrum in een bestemmingsplan toegestaan onder de Dienstenrichtlijn?, EUrrest Kenniscentrum Europa Decentraal