Gedeputeerde Rijsberman pleit voor ambitieuze energiedoelen

26 juni 2017Klimaat

Op 20 juni 2017 organiseerde het Comité van de Regio’s, in het kader van de EU duurzame energie week, de Energy Day conferentie. Gedeputeerde van de provincie Flevoland, Michiel Rijsberman, is rapporteur voor het CvdR op de dossiers energie-efficiëntie en energieprestaties van gebouwen. In zijn speech benadrukte Rijsberman het belang van ambitieuze doelstellingen.

Energie efficiëntie

De Europese Commissie stelt voor om het streefcijfer voor energie-efficiëntie te verhogen van 27% naar 30%. Een bindend streefcijfer van 40% is echter ook haalbaar en hiervoor pleit Rijsberman. “Het biedt voordelen voor het nakomen van de Parijs afspraken, voor de leefomgeving, voor de economie en voor de onafhankelijkheid van energie import. Met een streefcijfer van 40% kan in 2030 bovendien een CO2-reductie van 50% in plaats van 40% gerealiseerd worden. Een hoger streefcijfer leidt daarnaast tot meer economische groei en tussen de 1,2 en 3,2 miljoen extra banen in Europa.” Steden en regio’s verbonden aan het Convenant of Mayors voor klimaat en energie hebben al laten zien dat het mogelijk is om hogere doelen te stellen dan de huidige nationale doelstellingen.

Energieprestatie van gebouwen

Momenteel is 40% van het Europees energieverbruik afkomstig van gebouwen. Twee derde van de Europese gebouwen is gebouwd voordat er richtlijnen bestonden voor energieprestaties. Het renovatietempo is op dit moment ongeveer 1% per jaar. “Op het gebied van energieprestaties van gebouwen valt dus veel winst te halen. Lokale en regionale overheden hebben hierin een voorbeeldfunctie,” aldus Rijsberman. In de renovatie van overheidsgebouwen ligt daarom een aanzienlijk besparingspotentieel. Rijsberman stelt voor om lokale en regionale overheden te verplichten jaarlijks 3% van hun gebouwen te renoveren, net zoals de nationale overheden.

Financiering

Ter ondersteuning hiervan, lanceert de Europese Commissie het initiatief ‘Smart financing for Smart buildings’. Financiering is cruciaal om het renovatietempo op te voeren. Voor de regio’s is het daarnaast van groot belang dat de Europese structuurfondsen in de volgende periode meer ruimte bieden voor energiemaatregelen.

Duurzame energie week

De jaarlijkse EU duurzame energie week vond plaats van 19 tot 25 juni. Tijdens een meerdaagse conferentie, met diverse workshops, koppelt onder andere de Europese Commissie terug over de voortgang van de Europese Energie Unie.

Bron:

EU duurzame energie week, Europese Commissie
Energy Day conference, Comité van de Regio’s

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Powerpoint Smart Finance for Smart Buildings Initiative, Europese Commissie