Geef uw feedback over de Gids Sociaal kopen

De Europese Commissie vraagt belanghebbenden om feedback te geven op de Gids Sociaal kopen. Organisaties die zich bezighouden met het beleid en de praktijk van maatschappelijk verantwoorde aanbestedingen kunnen hun input leveren tot 1 maart 2018.

Gids Sociaal kopen

In 2011 publiceerde de Europese Commissie de Gids Sociaal kopen inzake de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen. Met de inwerkingtreding van de aanbestedingsrichtlijnen uit 2014 zijn de mogelijkheden om sociaal aan te besteden uitgebreid. De Commissie kent in toenemende mate betekenis toe aan de inzet van aanbestedingen om onder andere:
– sociale en professionele inclusie te verbeteren;
– het kopen van maatschappelijk verantwoorde producten en diensten te bevorderen;
– betere omstandigheden voor gehandicapten en kansarme mensen te creëren.

Uw feedback op de Gids

De Commissie vraagt belanghebbenden om feedback te geven op de Gids. Aan de hand van deze input wil de Commissie bepalen wat voor soort richtsnoeren moeten worden uitgebracht om optimale werkwijzen te bevorderen op het gebied van sociaal inkopen. De resultaten zullen worden verwerkt in een update van de Gids Sociaal kopen en eventuele aanvullende documenten.

Het geven van een terugkoppeling staat open voor iedereen die zich bezighoudt met het beleid en de praktijk van maatschappelijk verantwoorde aanbestedingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om centrale en lokale overheden, sociale ondernemingen, non-profitorganisaties, ngo’s, internationale organisaties, vakbonden, sector- en leveranciersorganisaties en personen uit de academische wereld en de particuliere sector.

Het is van groot belang dat decentrale overheden hun inzichten in het kader van sociaal aanbesteden delen met de Commissie. Geïnteresseerden kunnen hun ervaringen en bevindingen tot 1 maart 2018 delen door middel van het invullen van een vragenlijst. De Commissie zal een geanonimiseerde samenvatting van de ontvangen feedback en het aantal en het type belanghebbenden dat op de raadpleging heeft gereageerd publiceren.

Aanbestedingspakket

De raadpleging vormt een uitvloeisel van het in oktober 2017 gepubliceerde aanbestedingspakket van de Europese Commissie. Het doel van dit pakket is een effectievere en innovatieve benutting van overheidsopdrachten. Om het bereiken van doelstellingen van het aanbestedingspakket te stimuleren, zal de Commissie binnenkort tevens een project lanceren dat gericht is op het:

  • bewustmaken van de mogelijkheden tot sociaal inkopen uit de aanbestedingsrichtlijnen;
  • duidelijk en praktisch uitleggen hoe sociale overwegingen in aanbestedingen kunnen worden geïntegreerd;
  • verzamelen en verspreiden van voorbeelden van maatschappelijke inkoop en het bevorderen van goede praktijken;
  • verbeteren van de toegang tot overheidsopdrachten voor sociale ondernemingen.

Door:

Marieke Merkus, Europa decentraal

Bron:

Gerichte raadpleging inzake een update van het toepassingsgebied en de structuur van de Gids Sociaal kopen, Europese Commissie

Meer informatie:

Aanbestedingspakket inzake effectieve en innovatieve benutting van overheidsopdrachten, factsheet Europa decentraal
Aanbestedingen, Europa decentraal
Aanbesteden en sociaal beleid, Europa decentraal
Sociale criteria, Europa decentraal
Social return, Europa decentraal
Vragenlijst inzake een update van het toepassingsgebied en de structuur van de Gids Sociaal kopen, Europese Commissie