Geef input op het actieplan van het Partnerschap Innovatief Aanbesteden

Het Urban Agenda Partnerschap Innovative and Responsible Public Procurement vraagt om input. U kunt door middel van een publieke consultatie met het partnerschap meedenken in de voorbereiding op het definitieve actieplan.

Public feedback

Alle geïnteresseerde stakeholders zijn uitgenodigd om hun kennis en opmerkingen op de reeds geformuleerde acties van het Partnerschap Innovatief Aanbesteden te leveren.

Het doel van deze publieke consultatie is het verzamelen van input in de voorbereiding voor het opstellen van het definitieve actieplan van dit Partnerschap.

De publieke consultatie staat open tot 23 juli 2018. U kunt via deze link meer informatie vinden over de reeds geformuleerde acties waarop input kan worden geleverd

Wat zijn de EU Urban Agenda Partnerschappen?

Tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap werd door de verantwoordelijke ministers van de EU lidstaten het Pact van Amsterdam gesloten. In dit Pact werd besloten tot het oprichten van in totaal twaalf Urban Agenda Partnerschappen. Binnen deze Partnerschappen werken de Europese Commissie, lidstaten, Europese stedelijke gebieden en regio’s samen aan een betere en sterkere stedelijke dimensie in het Europees beleid. Dit doen ze door voorstellen te formuleren voor:

De drie verbeterpunten zijn toegespitst op het thematische onderwerp van het partnerschap en worden verzameld in het actieplan van het Partnerschap.

Wat doet het Partnerschap Innovatief Aanbesteden?

Het Partnerschap Innovatief Aanbesteden wil een ambitieuze aanbestedingsstrategie ontwikkelen en implementeren die gebruikt kan worden door steden als een ondersteunend hulpmiddel voor het openbaar bestuur. Volgens het Partnerschap kan aanbesteden en het aanbesteden van innovatie door steden gebruikt worden als instrument om hun sociale- en milieudoelstellingen positief te beïnvloeden.

DOOR:

Madeleine Heitmeijer-Broersen en David Schutrups, Europa decentraal.