Geef input voor de Urban Agenda Partnerschappen

17 augustus 2017Betere regelgeving

Deze zomer vragen vier Urban Agenda Partnerschappen om input. Zij vragen door middel van publieke feedback om met hen mee te denken in de voorbereiding op het definitieve actieplan.

Public feedback

De EU Urban Agenda Partnerschappen Inclusie van migranten en vluchtelingen (Inclusion of migrants and refugees), Stedelijke armoede (Urban Poverty), Huisvesting (Housing) en Luchtkwaliteit (Air quality) houden een publieke consultatie. Alle geïnteresseerde stakeholders zijn uitgenodigd om hun kennis en opmerkingen op de reeds geformuleerde acties van de partnerschappen te leveren.

Het doel van de publieke consultatie is het verzamelen van input in de voorbereiding voor het opstellen van de definitieve actieplannen van de EU Urban Agenda Partnerschappen.

De publieke consultatie voor de vier partnerschappen staat open tot 22 augustus. U kunt via deze link meer informatie vinden over de vier partnerschappen, de door hen geformuleerde acties en deelnemen aan de publieke consultatie.

Wat zijn de EU Urban Agenda Partnerschappen?

Tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap werd door de verantwoordelijke Europese ministers (urban matters) het Pact van Amsterdam gesloten. In dit Pact werd besloten tot het oprichten van in totaal twaalf partnerschappen. Binnen de Urban Agenda werken Europese Commissie, lidstaten, Europese stedelijke gebieden en regio’s samen aan een betere en sterkere stedelijke dimensie in het Europees beleid. Dit doen ze door voorstellen te formuleren voor betere EU-regelgeving, beter gebruik van Europese financiële instrumenten en betere kennisuitwisseling.

De drie verbeterpunten zijn toegespitst in een bepaald onderwerp van het partnerschap.

De EU Urban Agenda Partnerschappen die nu een publieke consultatie houden werden gerealiseerd tijdens het Nederlands voorzitterschap (het eerste half jaar van 2016).

Door:

Madeleine Heitmeijer-Broersen, Europa decentraal.

Meer informatie:

Urban Agenda, Europa decentraal

Alle twaalf partnerschappen Urban Agenda EU gerealiseerd’, Europa decentraal
Informatie en deelname consultatie Housing
, Europese Commissie
Informatie en deelname consultatie Air Quality, Europese Commissie
Informatie en deelname consultatie Urban Poverty, Europese Commissie
Informatie en deelname consultatie Inclusion of migrants and refugees, Europese Commissie