Nieuws

Publicatie: 23 september 2020

Door:


De Europese Commissie wil de Europese staatssteun­regels voor het aanleggen van breedband­infrastructuur evalueren. Hierbij vraagt ze feedback van onder andere decentrale overheden via een openbare raadpleging.

Evaluatie van EU-staatssteunregels voor breedbandinfrastructuur

Het doel van de openbare raadpleging is om te beoordelen of de EU-staatssteunregels voor het aanleggen van breedbandinfrastructuur werken zoals bedoeld. Daarnaast onderzoekt de Commissie of de regels nog voldoende rekening houden met nieuwe technologische ontwikkelingen, en bijdragen aan de nieuwe EU-doelstellingen op het gebied van digitalisering. Tot slot wil de Commissie met de raadpleging nagaan in welke mate de staatssteunregels het aanleggen van de breedbandinfrastructuur hebben gestimuleerd en of ze hebben bijgedragen aan gezonde concurrentie binnen in de sector.

Breedband en infrastructuur

Decentrale overheden kunnen steun verlenen aan projecten om in de regio breedband aan te leggen. Ze moeten hierbij dan wel rekening houden met de Europese staatssteunregels. Wanneer voldaan is aan een aantal specifieke voorwaarden, is het geoorloofd om deze projecten te  steunen.
Voor relatief kleine steunmaatregelen voor breedbandprojecten kunnen decentrale overheden bijvoorbeeld gebruik maken van de breedbandvrijstelling in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Voor grote steunbedragen of specifieke projecten die niet passen binnen de AGVV, kan geoorloofd steun worden verleend door een melding te doen op basis van de breedbandrichtsnoeren. Zo’n meldingsprocedure verplicht decentrale overheden vóór de steunverlening goedkeuring te vragen aan de Europese Commissie (meldingsplicht).

Feedback geven

Decentrale overheden kunnen feedback geven en ervaringen delen over de breedbandvrijstelling in de AGVV of de breedbandrichtsnoeren, bij een publieke consultatie. Geïnteresseerden en betrokkenen kunnen tijdens zo’n consultatie ingaan op aspecten van de wetgeving en het beleid van de EU voordat de Commissie een voorstel voor nieuwe wetgeving, of evaluatie van bestaande wetgeving, afrondt. De feedbackperiode van de breedband consultatie is geopend van 8 september 2020 tot 5 januari 2021.

Bron

Broadband network deployment – evaluation of EU state aid rules, de Europese Commissie
Broadband network deployment – evaluation of EU state aid rules – public consultation, de Europese Commissie

Meer informatie

Praktijkvraag: Kan een gemeente een lokale breedbandleverancier op een ‘staatssteunproof’ manier ondersteunen?, Kenniscentrum Europa Decentraal
Shaping Europe’s digital future, de Europese Commissie