Nieuws

Publicatie: 8 februari 2021

Door: en


De Europese Commissie vraagt om de inbreng van verschillende belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, over de interoperabiliteit in de publieke sector. Een versterkte interoperabiliteitsstrategie zou volgens de Commissie bijdragen aan de coördinatie en gemeenschappelijke normen voor veilige en grenzeloze gegevensstromen- en diensten in de publieke sector.

Interoperabiliteitsstrategie

Om de maximale potentie van de Europese interne markt te benutten wil de Europese Unie (EU) dat overheidsdiensten op Europees niveau beter samenwerken. De Commissie heeft daarom in 2017 de implementatiestrategie voor het Europees interoperabiliteitskader gepresenteerd. De digitalisering van de interne markt heeft bijgedragen aan de opmars van grensoverschrijdende overheidsdiensten. Interoperabiliteit maakt het, onder meer voor decentrale overheden, mogelijk om op elektronische wijze nuttige informatie uit te wisselen (onderling of met burgers en ondernemingen) op een manier die door alle partijen wordt begrepen. Burgers en bedrijven kunnen zo zelfstandig online informatie verzamelen over grensoverschrijdende activiteiten zonder enige belemmering. Het streven van de EU is om elektronische barrières (e-barriers) in de interne markt, zoals het gebrek aan overeenstemming van regels van verschillende lidstaten, te vermijden.

In zowel de EU2020 strategie als in de Digitale Agenda streeft de EU ernaar om de Europese economie sterker en duurzamer te maken door middel van ultrasnel internet en interoperabele toepassingen. Om dit te bereiken is het cruciaal om de digitale mogelijkheden maximaal te benutten en interoperabiliteit tussen decentrale overheden toe te passen.

De Commissie heeft voorgesteld om tegen 2021 een versterkte interoperabiliteitsstrategie van de EU-regeringen voor te stellen.

Doel van de raadpleging

De Europese Commissie wil de bevindingen op de consultatie meenemen in de evaluatie van het Europees interoperabiliteitskader en eventueel toepassen in het toekomstige interoperabiliteitsbeleid. De uitkomsten zullen ook bijdragen aan de eindevaluatie van de interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA2-programma). Het ISA2-programma was een financieringsprogramma van de EU dat liep tot 31 december 2020. Overheidsdiensten, bedrijven en burgers konden financiering uit dit programma ontvangen voor de ontwikkeling van digitale oplossingen van interoperabele grens- en sectoroverschrijdende overheidsdiensten.

Bijdragen

Bijdragen aan de consultatie is mogelijk door de vragenlijst in te vullen op deze website. Reageren op de online vragenlijst kan tot 27 april 2021.

Bron:

Interoperable digital public services – European Interoperability Framework evaluation & strategy, Europese Commissie
Mededeling naar interoperabele overheidsdiensten, Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees economisch en sociaal comité en het Comité van de Regio’s

Meer informatie

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa Decentraal
Digitale Markt Strategie, Kenniscentrum Europa Decentraal
Regionaal beleid, Kenniscentrum Europa Decentraal