Geen gekwalificeerde meerderheid EU-lidstaten voor goedkeuring glyfosaat

Gaat de substantie glyfosaat na 1 juli 2016 opnieuw geautoriseerd worden door de Europese Commissie? Door zorgen en onduidelijkheid over de schadelijkheid van het gebruik van glyfosaat voor de volksgezondheid en voor het milieu bereikten de EU-lidstaten nog geen akkoord.

Voorstel Europese Commissie

De huidige Europese autorisatie voor de substantie Glyfosaat verloopt op 1 juli 2016. De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld om de toestemming voor het gebruik van deze substantie met 18 maanden te verlengen. Hiermee wil de Commissie het Europees Chemieagentschap (ECHA) de kans geven om in die periode haar definitieve standpunt te publiceren. Hoewel de meerderheid van de EU-lidstaten wel aangeeft voor een verlenging van de autorisatie van glyfosaat te zijn, is de Commissie er tot op heden nog niet in geslaagd de goedkeuring van een gekwalificeerde meerderheid te verkrijgen.

Stemming EU-lidstaten

Een comité van deskundigen uit de Europese lidstaten kwam op 6 juni 2016 bijeen om het voorstel voor gelimiteerde verlenging van de huidige goedkeuring van glyfosaat te bespreken en hierover te stemmen. Tijdens de stemming stemden twintig lidstaten voor het voorstel, één lidstaat tegen, en zeven lidstaten onthielden zich van stemming. Daardoor werd er geen gekwalificeerde meerderheid bereikt. Nederland stemt vóór het voorstel van de Commissie, zo heeft Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, eind mei in een Kamerbrief medegedeeld. Wanneer er binnen een maand geen overeenstemming wordt bereikt door de lidstaten in het beroepscomité, is het aan de Commissie om een beslissing te nemen.

Gevolgen

Wanneer de autorisatie van Glyfosaat met 18 maanden verlengd wordt, mogen lidstaten producten die glyfosaat bevatten (blijven) toestaan. Echter, zij zijn niet verplicht om deze producten toe te staan, zij mogen deze producten ook verbieden.

Lukt het echter niet om goedkeuring te krijgen voor de verlenging van de autorisatie voor glyfosaat, dan vervalt de huidige autorisatie op 1 juli 2016. De EU-lidstaten hebben dan geen keuze, ze moeten de autorisatie voor producten die glyfosaat bevatten op de markt intrekken.

Autorisatieprocedure

Volgens eurocommissaris Andriukaitis, die verantwoordelijk is voor gezondheid en voedselveiligheid, is de Europese autorisatieprocedure voor pesticiden de striktste ter wereld. Naast deze autorisatieprocedure is de Commissie ook bezig met het voorbereiden van een besluit omtrent de voorwaarden voor het gebruik van glyfosaat.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

EU countries refuse to back new license for glyphosate weed-killer, nieuwsbericht Reuters

Meer informatie:

Gewasbescherming, Europa decentraal
EU blijft besluiteloos over onkruidverdelger, nieuwsbericht FD
Member states hiding behind Brussels on glyphosate, nieuwsbericht EurActiv
Glyphosate: Commission proposes the way forward, persbericht Europese Commissie
Glyphosate, Fact Sheet Europese Commissie