Gele kaart ‘gelijk loon’ detacheringsrichtlijn genegeerd

Afgelopen mei trokken elf lidstaten een gele kaart tegen het voorstel om de detacheringsrichtlijn te herzien. Deze gele kaart is door de Europese Commissie genegeerd. Met het herzieningsvoorstel wil de Commissie het verschil in loon tussen gedetacheerde en nationale werknemers verkleinen; gedetacheerden moeten hetzelfde loon gaan verdienen als wat gebruikelijk is in de lidstaat waar zij tijdelijk werken.

Gele kaart

De reden dat de elf lidstaten, onder andere Polen, Bulgarije, Roemenië, Estland en Denemarken, de gele kaar trokken, is omdat zij van mening zijn dat strengere controle in gaat tegen het principe van vrij verkeer binnen de EU. Ook vrezen zij dat een herziening van de detacheringsrichtlijn slecht is voor de concurrentiepositie van hun arbeiders.

Voorstel wijziging detacheringsrichtlijn

Eurocommissaris Marianne Thyssen wil de EU-wetgeving zo veranderen dat gedetacheerden hetzelfde salaris krijgen als nationale arbeidskrachten. Hiermee wil ze een eerlijkere Europese arbeidsmarkt creëren: ‘gelijk loon voor gelijk werk’. In maart 2016 presenteerde Thyssen het voorstel tot herziening van de detacheringsrichtlijn die stamt uit 1997. Belangrijke veranderpunten zijn:

  • de maximum periode voor detachering wijzigen naar 24 maanden;
  • het verschil in loon tussen gedetacheerde en nationale werknemers verkleinen, zodat gedetacheerde werknemers dezelfde bescherming en rechten krijgen als lokale werknemers.

Sociale dumping

Volgens Thyssen is de gele kaart ‘na zorgvuldige analyse’ door de Commissie afgewezen. Voor Oost-Europese lidstaten is dit ‘een klap in het gezicht’, omdat daar veel gedetacheerde arbeidskrachten vandaan komen. Voor regeringen zoals Frankrijk en Nederland is dit echter goed nieuws, voor hen is ‘sociale dumping’ een groot politiek probleem.

Met de huidige detacheringsrichtlijn hoeven bedrijven voor deze gedetacheerde arbeidskrachten enkel het minimumloon te betalen en niet het loon dat volgens de cao is afgesproken. Daarbij draagt het bedrijf veel minder sociale lasten en premies af, wat ervoor zorgt dat gedetacheerde werknemers uit andere lidstaten veel goedkoper zijn. Ook het instellen van een maximum periode van 24 maanden, moet ervoor zorgen dat gedetacheerden niet meer langere tijd voor een lager loon kunnen werken dan lokale werknemers.

Door:

Madeleine Broersen en Lycke van Leusden, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht ‘Brussel negeert ‘gele kaart’ Oost-Europa voor detacheringsrichtlijn, Financieele Dagblad

Meer informatie:

Nieuwsbericht ‘Elf nationale parlementen trekken gele kaart tegen voorstel detacheringsrichtlijn’, Europese Ster