Gemeente Leidschendam-Voorburg moet EUR 6,9 miljoen onverenigbare staatssteun terugvorderen

15 februari 2013

De Europese Commissie eist dat de gemeente Leidschendam-Voorburg EUR 6,9 miljoen onverenigbare staatssteun terugvordert. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat bepaalde steunmaatregelen die projectontwikkelaar Schouten-de Jong Bouwfonds (SJB) ontving van de gemeente staatssteun vormen die onverenigbaar is met de staatssteunregels. SJB kreeg deze steun van een publiek-privaat-partnerschap (PPP), bestaande uit de gemeente Leidschendam-Voorburg en SJB.

Damcentrum-gebied

De gemeente zette samen met SJB een PPP op om het Damcentrum-gebied in Leidschendam te herontwikkelen. De belangrijkste opdracht was om het gebied bouwrijp te maken. De bouwgrond zou aan particuliere bedrijven, waaronder SJB, verkocht worden. Deze bedrijven zouden de bouwfase voor hun rekening nemen.

In 2004 werden de grondprijs en de grondexploitatiebijdragen overeengekomen. De exploitatie liep echter vertraging op door een procedure voor de nationale rechter. Ondertussen begon de Nederlandse woningmarkt te krimpen en kwam de bouw onder druk te staan.

In 2010 stemde de gemeente ermee in om de overeengekomen verkoopprijzen te verlagen en de overeengekomen bijdragen kwijt te schelden voor een bedrag van EUR 6,9 miljoen. Dit leverde een economisch voordeel op voor SJB.

Onderzoek

In januari 2012 heeft de Commissie een onderzoek ingesteld. Daarbij kwam de Commissie tot de conclusie dat door deze maatregelen de gemeente het risico van een krimpende woningmarkt op zich nam, terwijl dit risico voor het bouwfonds zou moeten zijn. De concurrentiepositie van SJB werd hierdoor versterkt ten opzichte van andere projectontwikkelaars.

Ook stelt de Commissie dat de gemeente geen stedelijk achterstandsgebied is dat te lijden heeft van marktfalen. Dit betekent volgens de Commissie dat de steun niet noodzakelijk was om het project gerealiseerd te krijgen.

Om de concurrentieverstoring weg te nemen moet SJB de steun nu met rente terug betalen.

Door:

Maarten Aalbers en Evelien den Boer, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Europese Commissie, ‘Staatssteun: Commissie eist dat Nederland 6,9 miljoen EUR onverenigbare staatssteun terugvordert van Schouten-de Jong Bouwfonds’, 23 januari 2013.

Meer informatie:

Europa decentraal, dossier staatssteun > grondbeleid