Nieuws

Publicatie: 1 april 2019

Door: en


Gemeenten hoeven dit jaar minder vergunninghouders te huisvesten dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat heeft staatssecretaris van Asiel, Mark Harbers, besloten. De taakstelling komt uit op 6.000 gevallen per half jaar. De taakstelling is lager uitgevallen doordat er minder verblijfsvergunningen worden afgegeven door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Daling huisvesting vergunninghouders

Aanvankelijk hadden gemeenten de taak om in de eerste helft van het jaar 8.000 vergunninghouders te huisvesten. Dit aantal is omlaag gebracht naar 6.000. Ook in de tweede helft van het jaar komt de taakstelling uit op 6.000 gevallen. Door een gewijzigde asielinstroom en een snellere afhandeling van kansarme asielaanvragen is het aantal afgegeven verblijfsvergunningen fors gedaald. Als gevolg hiervan daalt ook de vraag naar huisvesting.

Afspraken woningcorporaties en toezicht

De lagere taakstelling biedt gemeenten de mogelijkheid om reƫle afspraken te maken met woningcorporaties over het benodigde aantal woningen. Daarnaast ontstaat er door de verlaging meer ruimte om andere groepen woningzoekers te helpen. Het besluit van de staatssecretaris heeft ook tot gevolg dat toezichthouders meer mogelijkheden hebben om handhavend op te treden wanneer gemeenten niet voldoen aan de taakstelling.

Bron

Taakstelling huisvesting vergunninghouders omlaag, Rijksoverheid (link verwijderd)

Meer informatie:

Migratie, Kenniscentrum Europa Decentraal
Opvang en huisvesting, Kenniscentrum Europa Decentraal
Gevolgen EU herplaatsingsbeleid van asielzoekers voor Nederland en gemeenten?, Praktijkvraag Kenniscentrum Europa Decentraal
Moet onze gemeente diensten rondom de opvang van vluchtelingen aanbesteden?, Praktijkvraag Kenniscentrum Europa Decentraal